Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti

Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-904409-7-5
Organizace: Centrum pro podporu občanů
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Publikace vznikla jako výstup mezinárodního workshopu Univerzity Wageningen, kterého se Centrum pro podporu občanů účastnilo, a na základě výzkumného projektu prováděného v pěti lokalitách v Praze. Publikace uvádí dobré praxe z Německa, Nizozemí a Francie, které by se mohly stát příkladem při hledání nových možností vodního hospodářství v Praze.