Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Kvalita a transparentnost zadávání veřejných zakázek okresními městy v ČR

Rok vydání: 2008
Organizace: Oživení, o.s.
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Občanské sdružení Oživení vytvořilo rozsáhlé hodnocení kvality zadávání veřejných zakázek v 71 městech na základě indikátorů informování o veřejných zakázkách a indikátorů kvality interních pravidel městských úřadů. Publikace byla vydána s podporou Nadace OSF.