Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Mladí lidé a veřejné politiky v České republice

Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-87725-23-8
Organizace: Nadace Open Society Fund Praha
Programová oblast: Vzdělání dětí a mladých lidí
Publikace ke stažení:

V uplynulých čtrnácti měsících proběhl v České republice rozsáhlý výzkum zaměřený na mladé lidi. Cílem mezinárodního projektu Youth Policy Review bylo poskytnout přehled o různých oblastech státní politiky, která ovlivňuje životy mládeže, a zároveň dát mladým lidem do rukou nástroj, který jim umožní lépe prosazovat svá práva. Výzkumníci se zaměřili na oblast formálního i neformálního vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví, sociální oblast a oblast bydlení, včetně průřezového tématu sociálního vyloučení určitých skupin mladých lidí a jejich účast na veřejném životě. Výsledky výzkumu jsou alarmující. Jednoznačně z nich vyplývá, že zájem státu o mladé lidi je v České republice dlouhodobě nedostatečný.