Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů

Rok vydání: 2009
Organizace: Oživení, o.s.
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Občanské sdružení Oživení zjišťovalo, do jaké míry obce, jimž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokuty, řeší škody, které jim následkem protiprávního jednání jejich vlastních úředníků vznikly, a zda tyto škody po svých zaměstnancích vymáhají.

Publikace byla vydána s podporou Nadace OSF.