Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí

Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-904564-2-6
Organizace: proFem, o. p. s.
Programová oblast: Ostatní
Publikace ke stažení:

Studie Rizika chudoby žen postižených domácím násilím a jejich dětí je výstupem stejnojmenného projektu, ve kterém autorky přinesly nový pohled na problematiku domácího násilí. Rovněž poukázaly na finanční problémy u skupiny postižené domácím násilím.
Studie zdůrazňuje mnoho problematických míst a doporučení ke zlepšení situace v ČR. Ukazuje se, že týrané ženy a jejich děti, jsou velmi silně ohroženy chudobou a sociálním vyloučením.