Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Začít včas znamená začít dobře

Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87725-32-0
Organizace: Nadace Open Society Fund Praha
Programová oblast: Vzdělání dětí a mladých lidí
Publikace ke stažení:

Nadace Open Society Fund Praha se začala věnovat včasné péči především kvůli častému zařazování romských žáků a žákyň do škol pro děti s lehkým mentálním postižením. Tuto praxi označil v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku za diskriminaci a od té doby se Česká republika snaží najít způsoby, jak situaci napravit. Tento manuál popisuje zkušenosti z projektů šesti organizací realizovaných v období mezi lety 2011-2015. Vzhledem k různorodosti aktivit a prostředí, ve kterých je organizace poskytovaly, nebylo záměrem autorek uskutečnit nějakou formu hlubšího empirického zkoumání a vynést normativní závěry o včasné péči, ale posbírat jednotlivé zkušenosti a vyzdvihnout ty, které se osvědčily.