Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zahraniční investice a CzechInvest jako faktory destabilizující demokratický právní stát

Rok vydání: 2002
Organizace: Ekologický právní servis
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Studie, která na pozadí několika kauz řešených právníky Ekologického právního servisu (například automobilky TPCA v Kolíně a Hyundai v Nošovicích) analyzuje státní politiky na podporu zahraničních investic se zvláštním zřetelem na dopad těchto politik na fungování právního státu. Studie byla publikována s podporou Nadace OSF.