Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Zakázky malého rozsahu v České republice

Rok vydání: 2002
ISBN: 978-80-87123-12-6
Organizace: Transparency International ČR
Programová oblast: Fond Otakara Motejla
Publikace ke stažení:

Studie z dílny Transparency International ČR analyzuje situaci v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu v České republice jak z ekonomického, tak z právního hlediska. Studie doporučuje vhodný postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, včetně obsahu příslušných metodik. Studie byla vydána za podpory Nadace OSF.