Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

11.12.2017

Termín jazykových testů

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 v Národní technické knihovně, Ballingův sál (přízemí), Technická 6, Praha 6 (metro A stanice Dejvická).

Přineste si dobře ořezanou obyčejnou tužku (nejvíce vhodná pro vyplňování odpovědí) a propisovací tužku. Není povoleno používat žádné pomůcky jako slovníky, knihy apod.

Kabáty prosím odkládejte v šatně.

Prosíme, nepodceňujte svůj včasný příchod. Upozorňujeme, že po zahájení testu nemůže být nikdo vpuštěn do sálu.

Program jazykových testů:

 

Registrace účastníků: 13:10-13:25

Zahájení:  13:30-14:00

1. část testů:   14:00-15:00   
ELTIS (English Language Test)  je rozdělen do dvou částí, první je zaměřena na poslech  a druhá na gramatiku, doba trvání testu:  cca 60 min.
Vzorový test 

Přestávka: 15:00-15:15

2. část testů: 15:15-16:00 

ESEJ  zaměřena na ověření schopnosti  psaného projevu (téma eseje bude vyhlášeno na místě)

Pohovory se zástupci zahraničních škol:

 

Do druhého kola postupují studenti, kteří splní minimální počet požadovaných bodů v  ELTIS  testu. Výsledky testů budou zveřejněny na  www.osf.cz dne  20. 12. 2017.

Pohovory se uskuteční ve dnech ve čtvrtek 11. ledna a v pátek 12. ledna 2018. 

11. 1. 2018  pohovory  HMC  (preference stipendia do Velké Británie)
12. 1. 2018 pohovory ASSIST (preference stipendia do USA)

Seznam studentů pozvaných na pohovory včetně termínu, času a místa konání pohovorů  bude zveřejněn  na těchto stránkách dne 22. 12. 2017. Sledujte prosím internetové stránky, pozvánky nebudou rozesílány poštou.

Termíny pohovorů jsou dány časovými možnostmi zahraničních partnerů a nadace na jejich stanovení nemá žádný vliv.

UPOZORNÉNÍ: NÁHRADNÍ TERMÍNY TESTŮ ANI POHOVORŮ NEJSOU VYPISOVÁNY

Seznam studentů/studentek pozvaných na testy:

Brabcová

Julie

Cinková

Magdalena

Dočekalová

Kateřina

Herczeg

Jan

Hložánek

Michal

Kačurová

Anna

Kadlecová

Petra

Kmecová

Natálie

Kubincová

Emma

Kupka

Vojtěch

Masopust

Tomáš

Mickech

Jakub

Michalová

Johana

Mikulíková

Štěpánka

Němcová

Monika

Ortová

Anna Marie

Pechman

Štěpán

Pichert

Tomáš

Poláčková

Aneta

Rychlá

Kateřina

Řezáč

Vít

Slováková

Hedvika

Strnadová

Anežka

Šilhová

Viktrorie

Trochta

Vojtěch

Veselá

Eliška

Vytřísalová

Julie

Zajícová

Sára

Zavadilová

Aneta

 

7.12.2018

Jazykové testy pro přihlášené do programu Stipendia pro středoškolské studenty a studentky

Jazykové testy se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 v Národní technické knihovně, Ballingův sál (přízemí), Technická 6, Praha 6 (metro A stanice Dejvická). Přineste si dobře ořezanou obyčejnou tužku (nejvíce vhodná pro …

Celý článek

21.8.2018

25 let od vyhlášení stipendijního programu Nadace OSF

Srdečně zveme všechny absolventy našeho stipedijního programu na společné setkání, které se uskuteční příští týden ve středu 29.8. v Americkém kulturním centru. Absolventi, těšíme se na vás! A máme co …

Celý článek

4.5.2018

Představili jsme výsledky kvalitativního výzkumu k revizi inkluze

Inkluzivní opatření jsou krok správným směrem, shodují se školy v novém kvalitativním výzkumu, který zadávala Nadace OSF. Výzkum mapuje dopady inkluzivních opatření, na které mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami …

Celý článek

5.4.2018

STIPENDIA PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. …

Celý článek