Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

29.5.2017

Brno jelo celý víkend v otevřených datech

Praha, 29.5.2017 – Tři desítky programátorů se ve dnech 26. – 28. května 2017 sešly nad otevřenými daty v Brně a vytvořily celkem 7 prototypů aplikací. Mezi nejzajímavější patřily ty, které usnadňují lidem orientaci ve městě, poskytují podklad pro městské plánování nebo pracují s městským rozpočtem. BrnoHacks, největší programovací maraton nad otevřenými daty, uspořádal na základě mnoholetých zkušeností s obdobnými akcemi Fond Otakara Motejla.

„BrnoHacks pro nás byla nová a skvělá zkušenost. Oproti posledním třem pražským hackathonům menší měřítko a větší blízkost mezi vývojáři a lidmi z magistrátu přinesly větší zaměření na projekty, které může město použít ku prospěchu všech,“ řekl k akci Michal Tošovský, koordinátor Fondu Otakara Motejla. Brno publikaci otevřených dat teprve chystá – na hackathon si zástupci města přišli především pro zpětnou vazbu od jejich budoucích uživatelů.

Studenti, vývojáři, idea makeři, datoví analytici a urbanisté, zaměstnanci neziskovek i zástupci státní správy se sešli v pátek v podvečer a až do nedělního odpoledne s podporou mentorů hledali nápady na to, jak pomocí otevřených dat udělat (nejen) z Brna přátelštější město. Vyvíjeli nové aplikace pro web, mobilní telefony či tablety.

Aplikace Liberty – Open Demography sleduje, jak se lidé po městě pohybují, jak využívají veřejný prostor včetně oddychových zón, odkud kam nejvíce lidí dojíždí. Takové informace mohou velmi dobře posloužit jako podklad pro městské plánování a zapojení obyvatel města. Projekt Who 8 my budget vizualizuje finanční a rozpočtová data města Brna. Vítězný projekt BrnoBot simuluje lidskou konverzaci mezi městem Brno a jeho obyvateli nebo návštěvníky. Poskytuje lidem informace nejen o dopravních spojeních a kulturních akcích, ale i otevíracích hodinách úřadů a jejich působnosti anebo kriminalitě.

„Vítězný prototyp chatbotu od FlowUp, který zodpoví různorodé dotazy ohledně dění ve městě na FB messengeru, opět posunul naše uvažování o tom, kde všude lze využít otevřená data. Znovu se tak potvrdilo, že základ je data publikovat – nápady na jejich nejužitečnější využití totiž obvykle přichází zvenku,“ dodal Michal Tošovský.

BrnoHacks se konal ve spolupráci se společnostmi CZ.NIC, Red Hat, ABRA Software a.s. a Kiwi.com. Prostory poskytlo Jihomoravské inovační centrum, záštitu nad akcí převzal primátor Statutárního města Brno Ing. Petr Vokřál.

Fond Otakara Motejla je expertní program Nadace OSF, který usiluje o přeměnu státní správy na efektivní a transparentní službu občanům.

Pro další informace kontaktujte:

Míla Janišová
Manažerka PR
Tel. 606 088 688
Email: mila.janisova@osf.cz

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek