Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

10.4.2015

Nadace OSF vyhlašuje vítězné projekty, které získají granty z Norských fondů

Praha, 10. dubna 2015 Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje projekty, které uspěly v posledních grantových výzvách programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů. Posledních 22,5 milionů korun rozdělí Nadace OSF mezi 22 projektů. Z toho 13 je zaměřeno na rovné příležitosti žen a mužů a 9 na snižování domácího násilí.

Díky Norským fondům Nadace OSF podpoří slaďování pracovního a rodinného života, konkrétně fungování několika miniškolek a zavádění flexibilních pracovních režimů například v Brně, Valašském Meziřící, nebo v Horních Počernicích. Vznikne také analýza postavení a rovných příležitostí mužů a žen na moravském venkově, celostátní osvětová kampaň k problematice nerovného odměňování žen a mužů, nebo sociologický průzkum na téma odlišnosti ve vnímání korupce mezi muži a ženami.

„Během dubna počítáme s podpisem smluv s vítěznými žadateli a od května se projekty budou moci rozběhnout,“ upřesnila manažerka programu Dejme (že)nám šanci Barbora Hořavová krok, který bude následovat po oznámení výsledků. „Celý proces hodnocení projektů jsme stihli za necelé 3 měsíce, i když jsme na to měli lhůtu až půl roku. Dělali jsme maximum pro to, aby mohly projekty začít co nejdříve a využily se peníze, které má Česko k dispozici,“ dodala.

V oblasti prevence domácího násilí vítězné projekty zajistí například komplexní právní pomoc a psychoterapii obětem domácího násilí ve Středočeském kraji, vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, nebo vyčíslení ekonomických dopadů domácího násilí na veřejné rozpočty ve zdravotnictví. V Jihočeském kraji vznikne systém práce s násilnými osobami a na Vimpersku krizová pomoc obětem domácího násilí, která bude zahrnovat konzultace, poradenství i psychoterapii.

Po podpisu posledních grantových smluv bude z programu Dejme (že)nám šanci v Česku financováno celkem 55 projektů za 155 milionů korun. Končit budou nejpozději v dubnu 2016 a v jejich rámci je možné ještě průběžně žádat o peníze na bilaterální spolupráci s Norskem.

Program Dejme (že)nám šanci spravuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří mezi pět největších nadací v České republice a má přes dvacet let zkušeností. Jejím posláním je rozvíjet v Česku principy otevřené společnosti a demokracie. Mimo rovných příležitostí žen a mužů se věnuje také rozvoji právního státu, vzdělávání a dalším klíčovým problémům České republiky.

Více informací o programu Dejme (že)nám šanci a Norských fondech najdete na www.dejmezenamsanci.cz.

Kontaktní osoba: Hana Škodová, koordinátorka komunikace programu Dejme (že)nám šanci 724 039 212, hana.skodova@osf.cz

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek