Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a na projekty, které přispějí k ochraně životního prostředí a zapojí občany do veřejného dění v Moravskoslezském kraji, zejména na území bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Žádosti mohou neziskové organizace zasílat do 18. dubna 2019, grantové řízení spravuje Nadace OSF.

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a organizacemi z tohoto regionu. Jeho cílem je ochrana životního prostředí a rozvoj občanské společnosti.

„Nadační fond Hyundai se zabývá nejen ochranou životního prostředí, ale i transparentností veřejné správy či přístupem občanů k informacím a rozhodování. Přímo tak povzbuzuje a podporuje občany, aby se zasadili o změny ve svém regionu a zlepšili život svůj i ostatních,“ uvedl Robert Basch, ředitel Nadace OSF, která prostředky Nadačního fondu Hyundai spravuje.   

„Fond podporuje projekty, pro které je velmi obtížné sehnat prostředky z běžných zdrojů. Podstatná je i nezávislost fondu na jeho donorovi, kterou zabezpečuje to, že na rozhodování fondu se podílejí občanské organizace,“ dodal Filip Gregor z nevládní organizace Frank Bold, který je předsedou správní rady Nadačního fondu Hyundai.

V roce 2018 podpořil Nadační fond Hyundai částkou přesahující jeden milion korun celkem třináct projektů. Finanční podporu získala například Slezská diakonie, která ve Frýdku-Místku otevřela Výdejnu potravinové pomoci pro lidi bez domova a rodiny s nízkými příjmy. Spolek BABYLONIE ve Frýdku uspořádal týdenní pobyt pro studenty z pěti zemí, včetně mentálně handicapovaných, na téma jak překonávat předsudky. Pokračovala i práce Spolku pro Faunapark, který postupně opravuje areál místního zooparku a pořádá v něm výtvarné dílny, koncerty a nejrůznější jiné akce.  

Mnohé podpořené projekty se věnovaly ochraně životního prostředí. ČSOP Salamandr například pečoval o dvě horské louky a vysadil dva tisíce buků a jedlí v Beskydech. Základní a mateřská škola Janovice zase vybudovala na své zahradě jezírko, které slouží k vzdělávání o významu vody, a Základní a mateřská škola Dělnická v Karviné uspořádala školní projekt o biodiverzitě ve městě.

Cílem některých podpořených projektů bylo oživení veřejného prostoru. V Orlové se rozezněla gospelová muzika díky koncertům místního Farního sboru Českobratrské církve evangelické a v Nošovicích si připomněli sté výročí ČSR vysazením památné lípy na akci Sboru dobrovolných hasičů. Příspěvek získal i spolek Koliba, který se snaží zachovat historickou tradici salašnictví v tomto regionu.

Všechny podpořené projekty najdete na webových stránkách fondu: http://www.nadacnifondhyundai.cz/podporene-projekty.html

O podporu Nadačního fondu Hyundai můžete žádat do 18. dubna na www.nfh.cz a www.osf.cz.
 

Více informací:
Marie Peřinová, koordinátorka Nadačního fondu Hyundai z Nadace OSF
E-mail: marie.perinova@osf.cz, Tel:  777 787 975

Informace pro editory:
Nadační fond Hyundai podporuje rozvoj občanské společnosti v Moravskoslezském kraji, zejména na území bývalých okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek. Vznikl v roce 2007 na základě Deklarace porozumění mezi zástupci společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, Moravskoslezského kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest a občanských sdružení Ekologický právní servis, Půda pro život, Děti Země a Beskydčan. Nadační fond Hyundai v regionu rozdělil již více než 11 milionů korun. Grantové výzvy fondu administruje Nadace OSF.

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek

18.12.2018

Místní knihovny zvou na přednášky o dezinformacích, reklamě a světu médií

Lidé v menších městech v krajích Ústeckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském se mohou až do února účastnit více než 100 vzdělávacích akcí, které pořádají místní knihovny a které mají posílit informovanost …

Celý článek

4.12.2018

Novinářská cena 2018 – nominujte nejlepší novinářské počiny roku

Od 1. prosince může široká veřejnost, redakce i samotní novináři nominovat nejlepší žurnalistické práce do soutěže o Novinářské ceny. Uzávěrka pro nominace je 1. února 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne …

Celý článek

27.11.2018

Nejlepší aplikace nad otevřenými daty získaly ceny v 6. ročníku soutěže Společně otevíráme data

Nadace OSF vyhlásila 27. listopadu 2018 výherce letošního, šestého ročníku soutěže Společně otevíráme data. Ocenila v ní nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. I tento rok bylo smyslem soutěže podpořit …

Celý článek