Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

9.3.2017

Nenápadný půvab otevřených dat dobývá Českou republiku

Praha, 9.3.2017 – Veletrh Open Data Expo organizovaný Fondem Otakara Motejla potvrdil mimořádný zájem institucí, státní správy i soukromého sektoru o otevřená data. Více než 130 zástupců ze všech zmíněných oblastí sdílelo zkušenosti a diskutovalo o novinkách a trendech.

Velkou pozornost účastníků veletrhu Open Data Expo vzbudila hlavní řeč britské expertky Emmy Doyle, vedoucí odboru Data Policy v National Health Service England, veřejně financovaném národním systému zdravotní péče pro Anglii. Promluvila především o tom, jak data zpracovávaná ve zdravotnictví dokáží zlepšovat kvalitu zdravotní péče. Současně zdůraznila, že užitečnost dat závisí na tom, jak se s nimi pracuje. Aby mohla data pomáhat zdravotníkům i pacientům, musejí být podle Emmy Doyle srozumitelná a dostupná. Společně s kvalitou a efektivitou zdravotní péče proto klade velký důraz na její transparentnost a informační otevřenost. Mezi nejžádanější a nejsledovanější data v Anglii patří například data o předpisovaných lécích nebo ta, která ukazují úmrtí v nemocnicích. Ačkoli publikace takových dat vyvolává řadu otázek, NHS bere jako součást své práce i odpovídání na ně a osvětu. Jednou z cílových skupin kampaní NHS England jsou lékaři a zdravotnická zařízení, bez jejich součinnosti není možné data zpracovávat ani využívat. Webové stránky s daty NHS navštíví denně 1,4 miliony lidí.

Národní koordinátor pro otevřená data Michal Kubáň připomněl, že open data se v roce 2016 dostala do Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a stala se jednou z priorit koordinátora digitální agendy. Nyní očekává, že do otevírání dat se pustí i Úřad vlády ČR. „Oblast otevřených dat se v ČR posouvá kupředu. Z hodnocení Evropské komise DESI dokonce vyplývá, že v oblasti digitálních služeb veřejné správy jsou otevřená data jedna z mála oblastí, v nichž se ČR zlepšuje,“ podotkl Michal Kubáň. Pomocí indexu DESI Evropská komise hodnotí pokrok při vzniku digitálních ekonomik a digitální společnosti v členských zemích.

K naší radosti si Národní kontrolní úřad a Český telekomunikační úřad zvolili Open Data Expo k vyhlášení jejich společné iniciativy – uspořádání prvního hackathonu veřejné správy nad jejich otevřenými daty, který proběhne na podzim ve spolupráci s řadou dalších institucí i s Fondem Otakara Motejla. „Moderní a otevřená veřejná správa vyžaduje revoluci. Revoluci v myšlení. Jsem rád, že jsme mezi prvními úřady, kteří dávají svá data k dispozici, chceme se spojit s ostatními úřady publikujícími svá otevřená data a využít tak synergický efekt, který toto spojení umožňuje, a zároveň inspirovat ostatní,“ řekl k tomu předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Odpolední program byl věnovaný praktickým workshopům a výměně zkušeností. Instituce jako například Institut plánování a rozvoje, Český statistický úřad nebo Hlavní město Praha, ukázaly, jak dokáží data využívat pro potřeby uživatelů z řad občanů i jiných institucí.

Záštitu nad veletrhem převzali koordinátor digitální agendy ČR Tomáš Prouza a náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Akce proběhla díky podpoře Britského velvyslanectví v Praze, sdružení CZ.NIC, které podpořilo i předchozí ročník, a společnosti PwC Česká republika, v jejíchž konferenčních prostorách se akce konala.

Více informací o akci a program zde.

Fond Otakara Motejla je součástí Nadace OSF. Jeho posláním je podporovat aktivity, které mají důležitý význam pro fungování otevřené a demokratické společnosti a posilují roli právního státu. Od svého vzniku v roce 2011 Fond podpořil činnost 58 subjektů celkovou částkou přesahující 24 milionů Kč. Kromě toho se FOM samostatně věnuje prosazování otevřených dat ve veřejné správě.

Pro další informace, obrazové a textové materiály kontaktujte:

Míla Janišová
Manažerka komunikace Nadace OSF
tel.: 606 088 688
mila.janisova@osf.cz

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek