Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

17.12.2015

Neziskovky, firmy a úřady se spojily na podporu otevřených dat

Odborná platforma Fórum pro otevřená data, jejímž cílem je prosazení tématu otevřených dat ve veřejné správě, vydala před dvěma týdny manifest Náš stát, naše data. Jeho cílem je zviditelnit otevřená data a podpořit jejich legislativní ukotvení v příštím roce. 

Fórum pro otevřená data – společná odborná platforma Fondu Otakara Motejla, Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vydává na www.otevrenadata.cz/manifest manifest Náš stát, naše data. “Cílem manifestu je zviditelnit otevřená data a podpořit jejich legislativní ukotvení v příštím roce,” říká Michal Tošovský z Fondu Otakara Motejla.

Příští rok by měla vláda předložit poslanecké sněmovně dílčí novelu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, která bude definovat technický standard publikování otevřených dat. “Legislativní ukotvení otevřených dat je klíčové pro obce a ostatní instituce veřejné správy, protože jim vytvoří potřebné mantinely a sjednotí očekávání potenciálních uživatelů otevřených dat,” dodává Dušan Chlapek z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kromě legislativy se chtějí autoři a podporovatelé manifestu věnovat i obsahu publikovaných informací a propagaci užitku, který mohou otevřená data přinést. Na to už nyní poukazuje každoroční soutěž Společně otevíráme data, již pořádá Fond Otakara Motejla. Veřejná správa může potenciálně zpřístupnit velmi zajímavá data, která umožňují přímé zapojení veřejnosti při řešení nejrůznějších problematik a vytváření nových služeb. Většina těchto dat je zatím ale neveřejná či publikovaná způsobem, který neumožňuje jejich hromadné zpracování.

K manifestu se během prvních několika dnů připojilo více než sto lidí (nejen) z IT komunity – např. předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný či docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze Martin Nečaský. Mezi podporovateli iniciativy je i řada předních českých IT firem, například CleverMaps, Geosense či Seznam.cz. Podpora manifestu je i nadále otevřená všem, kdo mají zájem podpořit otevřená data a tím přispět k účelnějšímu využití dat, které svou činností vytváří česká veřejná správa.

Více informací:

Michal Tošovský, Fond Otakara Motejla

Telefon: +420 602 306 123 / E-mail: michal.tosovsky@motejl.cz

Otevřená data jsou informace a čísla bezplatně a volně dostupné na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě a jsou zpřístupněny způsobem, který jejich využití neklade zbytečné technické či jiné překážky. Jedná se tedy o technicky definovaný standard publikování informací veřejné správy. 

Otevřená data představují jednu ze zásadních příležitostí tohoto století. V současnosti jsou data veřejné správy velmi neúčelně využívanou surovinou; přitom mohou přinést zásadní impulsy pro lepší fungování a kvalitnější veřejné služby a mají obrovský a zatím nevyužitý potenciál pro byznys. Podle aktuální studie Capgemini Consulting mohou do roku 2020 přinést zemím Evropské unie mnohamiliardový byznys, 25 tisíc nových pracovních míst a úspory veřejných výdajů ve výši 1,7 miliardy EUR. 

Fórum pro otevřená data vzniklo jako odborná diskusní a koordinační platforma s cílem prosadit otevřená data v české veřejné správě. Založili jej Fond Otakara Motejla, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i lokální občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na úřadech a vznik platformy online nástrojů pro občany na www.nasstat.cz. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí dárci a firmy.

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek