Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

4.5.2018

Novinářské ceny Nadace OSF za rok 2017 tematicky ovládla politická investigace. Československou cenu veřejnosti získala Saša Uhlová za svou reportáž Hrdinové kapitalistické práce.

Nadace OSF letos po 8. předávala Novinářské ceny za kvalitní českou žurnalistiku. Na slavnostním vyhlášení 3. května 2018 byla oceněna díla, která mají důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Ocenění získali žurnalisté v kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Uděleny byly i zvláštní ceny. Vítězné a nominované práce vydává Nadace OSF v elektronické podobě, e-book, která je dostupná na webu: http://www.novinarskacena.cz/dlazdice/prectete-si-e-booky/?date=vse.

 

VÝSLEDKY NOVINÁŘSKÉ CENY ZA ROK 2017:

Kategorie psané žurnalistiky:

Nejlepší rozhovor: Lenka Vrtišková Nejezchlebová, Řízek do ruky a jedem (Téma)

Nejlepší reportáž: Saša Uhlová, Hrdinové kapitalistické práce (A2larm.cz)

Nejlepší komentář: Apolena Rychlíková (Salon Práva)

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek: Ondřej Kundra, série o Martinu Nejedlém (Respekt)

Kategorie audiovizuální žurnalistiky:

Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse: Martin Veselovský, Palachův týden? Pro mě to problém není, takových příslušníků jako já byly desítky, říká Ondráček (DVTV)

Nejlepší reportáž: Tereza Engelová, Z ukrajinské fronty (Info.cz)

Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek: Jana Neumannová, Jak se stát miliardářem (Reportéři ČT)

Kategorie online žurnalistiky:

Cena za inovativní online žurnalistiku: N. Poljakov, J. Zelenka, L. Prchal, Dezinformace: co pro vás znamenají lži? (Aktuálně.cz)

Zvláštní ceny byly uděleny v následujících kategoriích:

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura: Martin Šútovec, Séria karikatúr – Shooty, Denník N

Česko-slovenská cena veřejnosti: Saša Uhlová, Hrdinové kapitalistické práce (A2larm.cz)

Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung): Robert Malecký, série Čistky v severočeských galeriích a muzeích (Hlídacípes.org)

Cena Solutions Journalism (ve spolupráci s Ashoka Česká republika): Tomáš Lindner: Běženci jdou do výroby (Respekt)

Nominace do soutěže o nejlepší žurnalistické práce roku 2017 mohla posílat široká veřejnost, redakce i samotní novináři. Příspěvky musí být uveřejněny v České republice od 1. ledna do 31. prosince 2017. Nominované příspěvky hodnotí nezávislí odborníci, osobnosti mediálního, kulturního, neziskového i akademického sektoru, které jsou pro každou kategorii zvlášť jmenovány Radou soutěže Nadace OSF. V každé kategorii získá vítěz cenu spojenou s odměnou 20 000 Kč. Osmý ročník soutěže Novinářská cena 2017 vyhlašovala Nadace OSF ve spolupráci se společnostmi Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava, NEWTON Media a.s., Konrad-Adenauer-Stiftung, Syndikát novinářů České republiky, Ashoka Česká republika, Velvyslanectví USA v České republice, Nadační fond rodiny Orlických a Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Více na webu: www.novinarskacena.cz

VYJÁDŘENÍ POROTY K JEDNOTLIVÝM OCENĚNÝM PROJEKTŮM:


Kategorie „Nejlepší rozhovor“ – psaná žurnalistika 

Je to překvapivý, napínavý a unikátní rozhovor, který dokazuje, že dělení společnosti ze strany politických elit je často liché. Autorka výborně zvolila respondenta a postupně odkrývá jeho životní příběh, který čtenáře bere na výlet mimo „pražskou bublinu“. Představuje řidiče kamionu, jenž se automaticky hlásí k demokratickým hodnotám a angažuje se ve společnosti. V době uměle vykonstruovaných dichotomií je to rozhovor s důležitým společenským významem. Takové hlasy by měly v médiích zaznívat častěji.

Kategorie „Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse“ – audiovizuální žurnalistika 

Porota oceňuje způsob, jakým byl rozhovor s poslancem Zdeňkem Ondráčkem veden. I přes zjevně rozdílné názory byl Martin Veselovský schopen klást otázky tak, aby poslanec Ondráček projevil své názory. Rozhovor byl veden pevně, s jasnou publicistickou vizí.

Kategorie psané žurnalistiky „Nejlepší reportáž”

Porota oceňuje poctivou sondu do náročných životních podmínek lidí pracujících za minimální mzdu a vyzdvihuje odvahu autorky si zažít tuto zkušenost na vlastní kůži a s takovou intenzitou.  Reportáž jde ve stopách světové tradice angažované žurnalistiky.

Kategorie „Nejlepší reportáž“ – audiovizuální žurnalistika 

Porota oceňuje vynikající komplexní sérii reportáží podávající celistvý a vyvážený obraz konfliktu na východní Ukrajině, ocenění zasluhuje jak poctivý přístup novinářky, tak i její nepochybná odvaha.

Kategorie „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“ – psaná žurnalistika

Porota oceňuje velmi kvalitně zpracované téma a to, že autor přináší na světlo světa původní a dosud nezveřejněné informace. Jelikož se jedná o sérii článků, dostane čtenář širší kontext a může si tak udělat lepší obrázek o poradci prezidenta Martinu Nejedlém.

Kategorie „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“ – audiovizuální žurnalistika 

Porota vyzdvihuje schopnost autorky, kterak s věcností a trpělivostí konfrontovala jednoho z nejmocnějších mužů ČR ohledně základů jeho podnikatelského úspěchu. Autorka splnila povinnost médií informovat a analyzovat všechny dostupné zdroje dat ohledně nákupu akcií podniku Agrofert.

 

Kategorie „Nejlepší komentář“ – psaná žurnalistika

Autorka stručně a výstižně komentuje závažná společenská témata související především s právy žen a sociálně slabými, která dlouho neměla ve veřejné diskuzi přiměřený prostor. Její články jsou žánrově čisté, názorově vyhraněné, mají jedinečný rukopis, je z nich cítit energie a nabízejí jasnou pointu.

Cena za inovativní online žurnalistiku 

Profesionálně zpracovaná one page infografika v té nejlepší formě. Důkladně zmapované téma s množstvím interakčních ploch a reálnými příklady z českého prostředí; tvůrci měli odvahu vztáhnout problematiku k nám, což je velmi důležité. Jasný společenský přínos, řemeslná kvalita.

Cena za regionální žurnalistiku

Porota oceňuje systematickou novinářskou práci, jež rozkrývá praktiky lokálních politiků, kteří odvolali pět ředitelů krajských muzeí a galerií, ve specifickém regionu severních Čech.

Zvláštní cena: Česko-slovenská cena veřejnosti

Saša Uhlová – Hrdinové kapitalistické práce A2larm.cz

Příspěvek získal 1 773 hlasů z celkového počtu 4 354 odeslaných hlasů

Kontakt pro média:

Michael Adamec, Nadace Open Society Fund Praha

tel: +420 777 630 697 / e-mail: michael.adamec@osf.cz

Lucie Šplíchalová

tel: 604 150 078 / e-mail: lucie.splichalova@piart.cz 

 

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek