Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

13.7.2017

Otevřená data a prevence domácího násilí. I v těchto tématech se loni angažovala Nadace OSF.

Praha, 13. července 2017 – Nadace OSF, jedna z největších soukromých nadací v ČR, dnes představila svoji výroční zprávu za rok 2016. V programech zaměřených například na vzdělávání, státní správu a rovné příležitosti žen a mužů podpořila 41 projektů částkou přes 58 milionů Kč. V soutěži Novinářská cena pak ocenila 13 nejlepších novinářských počinů.

„Naše priority zůstávají stejné – v roce 2016, podobně jako v předchozích letech, jsme podporovali především lidi, kteří se zajímají o to, co se děje kolem nich. Propojujeme je a poskytujeme jim granty na aktivity budující v České republice dynamickou a tolerantní občanskou společnost,“ vysvětlil základ práce Nadace OSF její ředitel Robert Basch.

Za mimořádný úspěch považuje nadace ukotvení otevřených dat v zákoně o svobodném přístupu k informacím (díky otevřeným datům tento zákon zvítězil v soutěži Zákon roku) a prosazení dlouho očekávaného Registru smluv. V oblasti vzdělávání nadace spolu se svými partnery zabránila odložení inkluze, od září tak má každé dítě právo na podporu v běžné škole. Nově vytvořená platforma Jsme to my reagovala na vlnu protiimigrační hysterie a podpořila veřejnou debatu založenou na faktech a zdravém rozumu. Regionální tour diskusních večerů Možná přijde i Tonda Blaník, kterou nadace připravila ve spolupráci s DVTV, zhlédlo v pěti městech a na internetu více než 100 000 diváků.

Rok 2016 byl zároveň předposledním rokem současného cyklu Norských fondů. Nadace OSF zvítězila ve veřejné soutěži a v posledních 3 letech rozdělila 158, 5 milionů z NF mezi 55 projektů zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů a prevencí domácího násilí.

Nadace OSF působí v ČR už 25 let, na počátku 90. let 20. století stála u zrodu neziskového sektoru, který nadále sleduje a podporuje, jednou z prvních podpořených organizací byla například Cesta domů. Se znepokojením proto v poslední době sleduje opakované útoky na neziskové organizace, a to jak ze strany politiků, tak i části veřejnosti.

„Financování neziskových organizací je pro některé politiky způsob, jak odvést pozornost od vlastních nedostatků a omezit tak jejich kontrolu ze strany veřejnosti. Situace v Maďarsku, Polsku a dalších státech bývalého Východního bloku nás však přesvědčuje, že v našich aktivitách na podporu neziskovek nesmíme polevit,“ říká k útokům na NNO Robert Basch.

Za ideální považuje takový stav, kdy jsou neziskové organizace partnerem státu, který lidem garantuje určité služby, ale sám nemá dostatečnou expertízu ani kapacity, aby je zajistil, ať už se jedná o péči o seniory či postižené děti, právní pomoc obětem násilných trestných činů nebo integraci cizinců. Pro stát je tak mnohem levnější a efektivnější, když část prostředků rozdělí neziskovým organizacím, které tuto expertízu mají.

Pro další informace a materiály kontaktujte:
Míla Janišová, manažerka komunikace Nadace OSF
+420 606 088 688, mila.janisova@osf.cz

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek