Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

21.10.2015

Pomůže sběr citlivých dat spravedlivějšímu vzdělávání?

Může sběr údajů, jakými jsou data o etnickém původu dětí či typu jejich zdravotního postižení, zlepšit rovné příležitosti a spravedlnost v českém školství? A jak tato citlivá data sbírat a následně analyzovat? Nad těmito a dalšími otázkami budou diskutovat účastníci a účastnice konference „Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání”, kterou uspořádal Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a Nadace Open Society Fund Praha ve středu 21. října 2015 od 9:00 hod. v Hrzánském paláci v Praze.

„Školství a vzdělávání patří k oblastem, ve kterých přetrvávají vysoké vzdělanostní nerovnosti. Ve svém důsledku jsou to právě statistická data, která mohou podat více méně skutečný obraz o rozsahu diskriminačního jednání v dané společnosti. Mohou sloužit jako argumentační nástroj pro zdůvodnění přijímaných legislativních změn či různých programů, jež mají podporovat znevýhodněné skupiny,“ říká ministr Dienstbier.

Na konferenci vystoupí ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, socioložka z Kanceláře veřejného ochránce práv Marína Urbániková, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Tomáš Jelen, či přední odbornice na nerovnosti ve vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Jana Straková. Konference se zúčastní také zahraniční hosté. Příspěvek Debbie Weekes-Bernard se zaměří na fungování sběru dat o rovných příležitostech ve Velké Británii, Maimuna Abdullahi představí pohled znevýhodněných skupin ve Švédsku; z perspektivy evropské instituce promluví zástupce Agentury EU pro základní lidská práva Jaroslav Kling.

Data o rovných příležitostech jsou zásadní pro vytváření politik ve školství. Pokud nedokážeme měřit, jak se kterým znevýhodněným skupinám daří a sledovat trendy, můžeme na to těžko reagovat. Sběr dat je tak klíčový pro boj s diskriminací a segregací,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF.

Konference je součástí konzultačního procesu pro vytváření indikátorů pro monitoring Strategie romské integrace do roku 2020.

V případě dalších otázek kontaktujte:

Štěpán Vidím Drahokoupil, Nadace OSF: stepan.drahokoupil@osf.cz, 602 297 268

David Beňák, Sekce pro lidská práva Úřadu vlády: benak.david@vlada.cz, 725 001 914

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek