Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

26.4.2015

Povinný poslední rok předškolní přípravy ano, přípravné třídy ne

Stanovisko Nadace OSF Praha k nebezpečí segregace v předškolním vzdělávání

Praha, 21. dubna 2015 – Připravovaná novela školského zákona předpokládá zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání. Tento krok by měl pomoci především ohroženým dětem a jejich rodinám dostat vzdělávání a péči k dětem co nejdříve. Součástí návrhu je možnost plnit tuto povinnost v přípravných třídách, které budou od příštího školního roku otevřeny všem dětem, ne pouze sociálně znevýhodněným.

Přípravné třídy jsou však nedostatečným a zástupným nástrojem podpory. Z výzkumné zprávy, kterou si již v roce 2009 nechalo zpracovat ministerstvo školství od společnosti Ivan Gabal Analysis and Consulting vyplývá, že “vliv přípravných ročníků na zlepšení vzdělanostních šancí není tak silný jako v případě mateřských škol.” Tyto třídy, které bývají často zřizovány při etnicky homogenních školách nebo přímo při bývalých zvláštních školách, jsou navíc segregační a stigmatizující. Stanou-li se náhradním poskytovatelem povinného roku předškolního vzdělávání, hrozí, že tento stav zakonzervují a povedou opět ke dvojkolejnému vzdělávání dětí v mateřských školách a dětí znevýhodněných v přípravných třídách.

České školství se potýká s problémem segregace nejen v praktických školách, ale také v běžných základních školách. Ministerstvo školství zatím nepředložilo řešení, jak bude chtít zamezit vzniku segregovaného školství na úrovni mateřských škol a přípravných tříd. Podle současného návrhu zákona hrozí velké nebezpečí, že nám budou vznikat romské přípravné třídy při segregovaných školách, zatímco mateřské školy budou bez romských dětí,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace OSF Praha.

Předpokládá se, že v době účinnosti zákona, tedy v září 2017, již nebude takový nedostatek míst v mateřských školách, jaký existuje dnes a ty by tak mohly pojmout všechny děti. Místo přípravných tříd bychom měli podporovat běžné mateřské školy, aby chtěly a uměly pracovat i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo sociálním znevýhodněním. A aby k tomu měly potřebné nástroje a podporu.

Kontakt pro tisk:

Jitka Rabitsch Adamčíková, Manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha

e-mail: jitka.adamcikova@osf.cz, tel: 727 985 860

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou …

Celý článek

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek