Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

27.6.2019

Výroční zpráva 2018

Minulý rok se nesl ve znamení spolupráce. Ať už se jedná o spolupráci s nadacemi, dárci, veřejnou správou, byznysem nebo občanskou společností. Spolupráce s veřejnými institucemi v projektu Náš stát naše data kvetla a kvete. Spolu se Skautským institutem a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové jsme se s odvahou pustili do správy programu Active Citizens Fund. Podařilo se nám přivést k jednomu stolu tři velké nadace, s nimiž jsme společně založili Nadační fond Eduzměna. Jeho cílem je společně s dalšími partnery proměnit české vzdělávání. V českém prostředí se jedná o naprosto unikátní spojení dárců a svým způsobem i nový způsob práce.

V roce 2018 samotná nadace prošla pár zásadními změnami. V průběhu roku jsme pro vás připravovali nové logo a nový vizuální styl, který jsme spustili v červnu 2019. Po celou dobu své existence jsme se potýkali s tím, že si nás lidé pletou s mezinárodní sítí Open Society Foundations, ze které jsme vystoupili v roce 2012, komolí naše jméno, dlouhý anglický název je pro ně těžko zapamatovatelný. Aby bylo na první pohled jasné, že jsme samostatnou nezávislou organizací, rozhodli jsme se název zkrátit na Nadace OSF a inovovat celý vizuální styl.

logo_obrazek

Zároveň chceme o našich projektech komunikovat jednoduše a srozumitelně. I proto upozorňujeme na dva zásadní problémy, které nadace řeší. Jedním z problémů české společnosti je přetrvávající diskriminace menšin na úrovni vzdělání, zaměstnání, bydlení či zdravotnické péče. Aktivity zaměřující se na prosazování spravedlnosti a rovných šancí ve společnosti jsme zahrnuli pod programový pilíř s názvem Férová společnost. Druhým z problémů, kterým se zabýváme, je krize důvěry v demokratické hodnoty. Česká společnost se přestává starat o svou svobodu a demokracii. Programový pilíř Živá demokracie pomáhá tento stav řešit a podporuje zapojení občanů do rozvoje našeho státu.

ferova_spolecnostziva_demokracie

O programových pilířích, projektech, o tom, co děláme a co se nám povedlo minulý rok, si teď můžete přečíst v naší výroční zprávě za rok 2018vyrocni_zprava_nadace_osf_2018.

Výroční zprávu ke stažení najdete také ZDE

12.9.2019

Mezinárodní den závětí odstartuje Měsíc dobročinné závěti

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč sepsat závěť. V klidu, včas a s jasnou myslí uděláte pořádek ve věcech dědictví, se svým majetkem naložíte dle vlastního uvážení a dost možná předejdete případným sporům …

Celý článek

4.9.2019

Grantová výzva programu Stronger Roots: Posilte okruh svých příznivců a podporovatelů

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu v rámci nového programu Stronger Roots. Podpoří v ní české, slovenské a maďarské neziskové organizace, které chtějí aktivně oslovovat občany a vytvářet si pevnější vztahy …

Celý článek

3.9.2019

Vyhlašujeme grantovou výzvu na systémové granty programu Active Citizens Fund

Soustředíte se ve své práci na řešení příčin společenských problémů? Rádi byste svou aktivitou přispěli nebo docílili systémové změny? Pak čtěte dál. Aktuální výzva programu Active Citizens Fund je určena …

Celý článek

1.9.2019

Otevíráme registrace do soutěže Společně otevíráme data

Spouštíme přihlašování do 7. ročníku soutěže o nejlepší aplikace nad otevřenými daty. Registrujte svou aplikaci ZDE.  Do celkem pěti kategorií můžete přihlásit aplikace postavené na otevřených datech, které přispívají k …

Celý článek