Help
with Us!

Help
with Us!

(Čeština) Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v České republice v roce 2012

Release year: 2013
Organization: Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation
Program: Ostatní
Document for download:

Sorry, this entry is only available in Czech.