Stronger Roots

  • Uzávěrka: 25. 5. 2023 13:00

Nadace OSF ve spolupráci s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlašuje grantovou výzvu programu Stronger Roots. Ve výzvě podpoříme organizace občanské společnosti a jejich sítě z České republiky, Slovenska a Maďarska ve dvou samostatných pilířích.

Pilíř 1: BUDOVÁNÍ KOMUNITY PŘÍZNIVCŮ
URČENO PRO JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Organizace mohou žádat o podporu, aby si vytvářely či posilovaly svou komunitu příznivců, dárců, dobrovolníků či partnerů.

Pilíř 2: TRANSVERZÁLNÍ SPOLUPRÁCE
URČENO PRO SÍTĚ ORGANIZACÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Sítě (platformy, asociace, střešní organizace apod.) mohou žádat o podporu, aby oslovily různorodé aktéry z oblasti státního či veřejného sektoru, nastartovaly s nimi spolupráci či partnerství, nebo již stávající vztahy posílily.

Podrobné informace k výzvě