Výzva Akční granty

Potřebujete ve vaší organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních technologií? 

Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné výši 25–100 000 Kč (1 000 do 4 000 eur), a to na projekt v délce 1-8 měsíců. 

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

a. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby;
bvíce využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb;
c. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, v daném roce je stanoven pouze jeden termín – tzn. vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do 31. 5. daného roku (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 5. 2021, 31. 5. 2022 nebo 31. 5. 2023).

Nejdřívější možný začátek projektu je k 1.9. daného roku. Projekty musí být ukončeny nejpozději 30. 4. 2024.

Pro žadatele je dále určen informační webinář s podrobnějšími informacemi ke grantové výzvě. Webinář proběhne na tomto odkaze ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 14:00 hodin. Pro účast je nutná registrace zde. Dále proběhnou dvě online konzultace k podmínkám výzvy a podávání žádosti ve středu 19. 4. 2023 od 10:00 hod. na tomto odkaze a 17. 5. 2023 od 14:00 hodin na tomto odkaze.

Více informací zde.