fbpx

Výzva Základní granty

Nadace OSF a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové za konsorcium programu Active Citizens Fund vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o základní grant se zaměřením na občanskou participaci, advokační a watchdogové aktivity, zmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost nebo posílení neziskových organizací.

Základní granty ve výši od 8 000 do 85 000 eur budou rozděleny na 1–2 leté projekty, které povedou k podpoře aktuálních témat v daných zaměřeních. Žádat mohou neziskové organizace registrované v České republice, které mají minimálně dvouletou aktivní historii a působí v některé z pěti tematických oblastí programu. Celková alokace na tuto výzvu je 5 069 976 eur.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je 11. ledna 2022 ve 12.00 hodin.

Samotný text výzvy 2. kola na základní granty, pracovní verzi žádosti s mnoha tipy, vzory příloh i další užitečné dokumenty najdete zde.