Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Důvěra v média klesá a mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. My do diskuse o kvalitě mediálního obsahu vstupujeme díky Novinářské ceně. Přihlašování do Novinářské ceny 2021 bylo právě otevřeno, příspěvky je možné nominovat do 1. února 2022 (včetně).  Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života.