Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Důvěra v média klesá a mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. My do diskuse o kvalitě mediálního obsahu vstupujeme díky Novinářské ceně. 

Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. 

 
Novinářská cena 2022  

Nominace pro letošní ročník jsou již uzavřeny.

Hlasujte do Česko-slovenské ceny veřejnosti 2022  

Rada novinářské ceny nominovala 5 českých a 5 slovenských příspěvků, ze kterých můžete vybírat laureáta Česko-slovenské cena veřejnosti. Hlasujte online do 27. dubna 2023 na stránce https://hlasovani.novinarskacena.cz/. 

 Partneři soutěže Novinářská cena 2022