Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Důvěra v média klesá a mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. My do diskuse o kvalitě mediálního obsahu vstupujeme díky Novinářské ceně. 

Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. 

 
Novinářská cena 2021

Nominace pro letošní ročník byly k 1. únoru uzavřeny.
Vyhlášení výsledků se uskuteční 23. června 2022 v divadelním prostoru Jatka78.

 

Partneři soutěže Novinářská cena 2021

Generální partner 
Partneři