Publikace

(English) A Brief History and Timeline 

[:en] IN NOVEMBER, 2007, the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECHR) ruled that Roma students were being subject to discriminatory treatment in the Czech educational system. The complaint was brought by a group of 18 Roma…

Stručná historie rozsudku D.H. a ostatní proti ČR

V LISTOPADU 2007 rozhodl v rozsudku „D. H. a ostatní proti České republice“ Velký senát Evropského soudu pro lidská práva, že jsou romští žáci v českém vzdělávacím systému diskriminováni. Stížnost podala skupina osmnácti mladých Romů z Ostravy, kteří byli jako…

Data o rovných příležitostech v ČR

Situace skupin ohrožených v Evropě diskriminací se obtížně zjišťuje. Obecné statistiky nebo průzkumy totiž často nejsou strukturovány tak, aby umožňovaly členění údajů do kategorií spojených s potenciálními důvody diskriminace, jako je například rasa, etnický původ, zdravotní stav, atd. Bez možnosti…

Dopady reformy společného vzdělávání v ČR

PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 označovaných jako společné vzdělávání (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.). Přestože ještě…

Deset let poté, stálé čekání na změnu

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 4 procenta celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání na základě své etnicity/národnosti. Vláda přislíbila změnu. Přesto se i…