Active Citizens Fund

V Active Citizens Fund podporujeme organizace občanské společnosti, aktivní jednotlivce a znevýhodněné skupiny ve všech regionech Česka. Prostřednictvím finanční podpory, vzdělávání i propojování organizací zvyšujeme občanskou angažovanost (nejen) mladých lidí, posilujeme transparentnost při správě věcí veřejných, prosazujeme dodržování lidských práv a zohledňujeme potřeby opomíjených skupin. Měníme společnost #sOdvahou.

Program realizujeme v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej na základě otevřeného výběrového řízení spravujeme v konsorciu 3 organizací: Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje více než 13 mil EUR V programu rozdělujeme finanční prostředky v 5 typech grantů – základních, systémových, akčních, matchingových a bilaterální spolupráce. Tématicky se zaměřujeme na občanskou participaci, advokační a watchdogové aktivityzmocnění znevýhodněných skupin, občanské vzdělávání a mediální gramotnost či posílení neziskových organizací jako takových. Více zde: https://www.activecitizensfund.cz/

Příběhy grantistů programu Active Citizens Fund

Tým Active Citizens Fund

Jitka Štefková 

programová koordinátorka

Veronika Řehořková 

programová koordinátorka

Adéla Nejedlá 

programová koordinátorka

Anna Krbcová 

programová koordinátorka

Partneři programu Active Citizens Fund

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance