Férová společnost   

Diskriminace v České republice přetrvává. Mnohých se dotýká v těch nejdůležitějších oblastech života, jako je přístup ke vzdělání, zaměstnání, bydlení či k zdravotnické péči. Podle šetření agentury STEM, se polovina Čechů domnívá, že diskriminace v Česku roste, tři lidé ze čtyř považují diskriminaci za velký problém. A problém to je. Lidé, kteří se s diskriminací denně setkávají, nemohou naplno využít svůj potenciál, začlenit se do společnosti a přispět k ekonomickému rozvoji. Diskriminace tedy není jen problém hodnotový, ale také ekonomický. 

V programu Férová společnost podporujeme vzájemný respekt, porozumění a rovné šance všech lidí bez rozdílu. Iniciujeme hledání cest vedoucích k soužití bez předsudků. Prosazujeme stírání sociálních rozdílů, rovnost mužů a žen, rovnocenný přístup ke vzdělání, zaměstnání i k dalším příležitostem současného světa.

Držíme se jednoho ze základních principů fungování otevřené a demokratické společnosti, a to jsou rovné šance pro všechny lidi bez rozdílu.

Pro více informací o programu a jeho aktivitách kontaktujte Lucii Pleškovou: lucie.pleskova@osf.cz.