Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím 

Knihovny jsou významnými centry občanské společnosti, vzdělanosti a kultury celé řady obcí. Proto se v Nadaci OSF v úzké spolupráci s knihovnami pouštíme do posílení jejich vzdělávací a komunitní role. Cílem našeho programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

V knihovnách pracuje spousta inspirativních osobností, které mají velmi úzký vztah k místní komunitě a dokážou jí nabídnout potřebné služby. Významný je i fakt, že knihovny mají potenciál oslovit lidi různých věkových skupin či národností.

V Nadaci OSF s knihovnami spolupracujeme od roku 2018, kdy jsme se do podpory knihoven, zpočátku především v oblasti mediálního vzdělávání, pustili společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Finančně podporujeme jejich aktivity v oblasti neformálního celoživotního vzdělávání a propojování místních komunit, přispíváme k rozšíření jejich programové nabídky i další profesionalizaci. 

Knihovníkům a knihovnicím poskytujeme vedle finanční podpory i semináře mediální gramotnosti, propojujeme je s dalšími aktéry pro vzájemnou inspiraci a pořádáme pro ně vzdělávací akce s experty a expertkami.

Mapa knihoven zapojených do programu

Ocenění pro inspirativní knihovny

Od roku 2022 oceňujeme knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a přinášejí rozmanité příklady dobré praxe v různých oblastech. Ocenění Bibliotheca inspirans udílíme ve spolupráci s Českou spořitelnou. 

Úspěchy a publikace programu

Tým, který se věnuje podpoře knihoven

Tereza Lišková 

programová koordinátorka

Anna Kapustová 

koordinátorka

Partneři programu

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance