fbpx

Civic Tech Open 21

V úterý 23. listopadu pořádáme v Auditoriu Centra současného umění DOX druhý ročník slavnostní události projektu Náš stát, naše data s názvem Civic Tech Open. V průběhu akce se ohlédneme za uplynulým projektovým rokem, představíme aktuální aktivity, výstupy i partnery projektu Náš stát, naše data. Těšit se můžete na prezentaci společných aktivit s Rekonstrukcí státu nebo s Česko.Digital. Akce vyvrcholí slavnostním vyhlášením výherců*kyň  IX. ročníku soutěže Společně otevíráme data o nejlepší neziskové aplikace postavené nad otevřenými daty, letos ve čtyřech kategoriích. Večer uzavřeme neformálním networkingem.

Civic Tech Open si klade za cíl podpořit kvalitní neziskové projekty na poli digitalizace a aktuálního technologického vývoje, poukázat na přínos nevládních i vládních neziskových organizací v této oblasti a vytvořit prostor pro spolupráci organizací mezi sebou či s byznysem. Proto přinášíme adekvátní příležitost pro setkávání lidí se zájmem o občanské technologie napříč sektory, aby mohli vzájemně sdílet příklady dobré praxe. Finančně podporujeme projekty, které vybírá kvalifikovaná porota. Monitorujeme a představujeme aktuální trendy v ČR.  Věříme, že největší přínos technologickému vývoji, tzv. civic tech, spočívá právě v otevřené spolupráci.

Program

 • Slavnostní vyhlášení vítězů ve čtyřech kategoriích IX. ročníku soutěže Společně otevíráme data
 • Představení aktuálních výstupů projektu Náš stát, naše data
 • Představení spolupráce s partnery projektu Náš stát, naše data v oblasti digitální transformace státu
 • Neformální networking 

Bližší informace o události včetně registrace na slavnostní večer zveřejníme postupně během měsíců září a října.

Příklady civic tech

 • Hlídač státu, watchdogová aplikace, která sleduje zejména ekonomickou činnost institucí včetně konkrétních fyzických osob
 • Naši politici, watchdogová aplikace, která sleduje politickou aktivitu českých političek a politiků 
 • Cityvizor, watchdogová aplikace, která umožňuje občanovi přístup k informacím, které se vztahují k hospodaření samospráv a na druhé straně stejně tak pomáhá samosprávě lépe spravovat rozpočet obce
 • Mapa exekucí; aplikace postavená na mapách a zacílená na sociální práva, konkrétně pak na dluhy občana vůči státu na jedné straně, na straně druhé pomáhá autoritám a institucím adresně a efektivně řešit problémy předlužení
 • Cyklodoprava v Brně, komunitní aplikace, která byla vyvinuta městem Brno, pomáhá jednak cyklistům, ale také slouží autoritám při adresném rozvoji cyklodopravy
 • Prázdné domy; rovněž postaveno na mapách, sleduje situaci kolem bydlení a prázdné/nevyužité nemovitosti, poukazuje na problematiku bydlení vs problematická správa soukromého majetku/nemovitostí
 • Mapa neziskovek; další mapy, tentokrát s informacemi, které se vztahují k činnosti neziskových organizací a základních informací k nim
 • Mapa autismu; jedná se o mapu počtu osob s poruchou autistického spektra, na jejímž základě lze dobře plánovat sociální a zdravotní služby 
 • Kam s ním?; aplikace slouží k tomu, aby maximum „odpadů“ skončilo v cirkulárním systému, a ne v přírodě, na skládkách nebo ve spalovnách
 • Přehled odběrových míst na COVID-19 v Praze a Středočeském kraji; aplikace poskytuje občanům ucelené informace o všech odběrových místech v regionu, což je klíčové zejména v době, kdy se situace prudce zhoršuje a je třeba rychle reagovat

Partneři 

         

 

Mediální partneři