Civic Tech Open 

Civic Tech Open je každoroční akce, která přináší příležitost pro setkávání lidí se zájmem o občanské technologie napříč sektory, aby mohli vzájemně sdílet příklady dobré praxe. V rámci panelových debat a workshopů podrobněji představujeme aktuální situaci okolo digitalizace, expertní názory, podněty, i shrnutí, kde právě jsme a kam se chceme dostat v konkrétním čase.

 

Civic Tech Open 2022

Digitální transformace

Datum: 6. červen 2022,  9:00–19:00
Místo: Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

 

Letos přicházíme s novým konceptem, reagujeme tak na aktuální situaci v oblasti digitální transformace státní správy v ČR. Současné politické a společenské okolnosti jsou jí příznivě nakloněny. Pět vládních stran uznalo digitalizaci státu za svou prioritu a na její nezbytnosti panuje široká shoda odborné i občanské veřejnosti. Národní plán obnovy počítá s výraznými investicemi do digitalizace.

Letošní Civic Tech Open představuje příhodnou příležitost, aby se všechny relevantní subjekty setkaly a společně diskutovaly o zásadních otázkách procesu digitalizace a aby zde nastartovaly případnou spolupráci na konkrétních digitalizačních projektech.

Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba. Hlavní projev bude mít Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. 

Současně jsme přesvědčeni, že digitalizace musí probíhat inkluzivně, s dostatečným přihlédnutím k těm skupinám obyvatel, které mají ztížený přístup k internetu nebo se potýkají s jiným druhem znevýhodnění. Na debatách na Civic Tech Open proto zazní i hlasy upozorňující na tento rozměr digitalizace, aby si na něj relevantní aktéři při svých plánech a strategiích zvykli pamatovat.

Předchozí ročníky Civic Tech Open