Na stojáka: Neziskovky v digi světě

Druhý díl komediálního stand-upu určený neziskovým organizacím proběhne ve druhé polovině listopadu a ocení nejlepší nápady a myšlenky občanského sektoru na zpracování dat a řešení společenských problémů digitální cestou. Ať už jde o pomoc a péči, vzdělávání, ochranu životního prostředí, veřejné zdraví, kulturu nebo další segmenty, které mají významný vliv na kvalitu života.

Zástupci a zástupkyně neziskových organizací se budou během večera snažit zaujmout porotu i publikum pro svůj nápad, 3 vítězné nápady finančně oceníme a zajistíme jejich propojení s IT odborníky. Soutěž Na Stojáka proběhne jako součást večera s názvem Civic Tech Open: Občanský sektor digitálně, jeho součástí bude panelová debata na téma role občanské společnosti v digitální oblasti a vyhlášení vítězů soutěže Společně otevíráme data

Harmonogram:

Registrace do soutěže: 1. září – 25. října 2020
Termín soutěže: 18. listopadu v Auditoriu DOX
Přihlaste se do soutěže: ZDE

Na základě zaslané přihlášky vybereme 8 organizací, které budou moci na Večeru představit své nápady a myšlenky. 3 z nich dostanou finanční a technologickou podporu (1. místo: 60 000 Kč, 2. místo: 50 000 Kč, 3. místo: 40 000 Kč). 

Partnerem soutěže Na stojáka je Česko.digital

Hlavní kritéria Na stojáka budou:

Společenský dopad – realizace myšlenky či nápadu a jeho využití má prokazatelný pozitivní společenský dopad

Kritérium „společenský dopad“ chápeme jako aktivní příspěvek k žádoucí změně (např. opírající se o vědecké poznání) nebo rozvoji takových elementů ve společnosti, které svojí charakteristikou posilují naše práva a tím naše postavení a situaci ve společnosti. Jinými slovy, společenský dopad chápeme jako kladný jev, který prokazatelně pomáhá posilovat naše ústavní hodnoty, spravedlnost, práva a svobody. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Otevřená data – Aplikace pracuje s otevřenými daty

Kritérium Otevřená data, alespoň část funkcionality musí být postavena na Otevřených datech, nebo sama Otevřená data publikovat.

Občanská participace – realizace myšlenky či nápadu prokazatelně posiluje aktivní občanství

Kritériem občanská participace budeme hodnotit úroveň zapojení občanů do řešení problému, ke kterému byl daný produkt vytvořen. Budeme hodnotit jak individuální občanskou participaci, tak kolektivní (potenciál). Občanskou participací chápeme jako účast občana ČR na věcech veřejných. Jde o abstraktní kritérium, které bude hodnoceno na základě poskytnutých informací.

Aktuálnost

Aktuálností se rozumí nakolik je nápad či myšlenka relevantní a originální ve vztahu k současným trendům, společenským problémům, technologickému a společenskému pokroku.

Proveditelnost

Proveditelností se rozumí obecně reálnost realizace nápadu či myšlenky. Proveditelnost či reálnost chápeme jako reálnou možnost zpracování na základě dostupných dat a technologií.

Kompletní pravidla soutěže si můžete stáhnout zde: Pravidla soutěže Na Stojáka 2020

Podívejte se, jak vypadal historicky první komediální stand-up pořádaný Nadací OSF: