Open Data Expo

Pořádáme největší veletrh otevřených dat v České republice

Open Data Expo je celodenní akce zaměřená na instituce publikující otevřená data a open source a jejich uživatele z řad byznysu, akademické sféry, jiných veřejných institucí i občanů. Akce dává prostor institucím potkat se na jednom místě a debatovat o tom, jak společně vytvořit ekosystém otevřených dat, ze kterého budou profitovat všichni.

Cílem je také zprostředkovat dobrou praxi, ale i odborné rady z oblastí, které v ČR zatím nejsou důkladně podchyceny. V minulosti byli hlavními hosty mj. experti ze zahraničí, např. Emma Doyle (šéfka Data Unit National Health Service England), nebo Paul Suijkerbuijk (strůjce obratu k otevřenosti v Nizozemí). Na Expu je dostatek prostoru pro síťování a získání zpětné vazby od uživatelů jejich služeb.

Tento “veletrh otevřených dat” se bude na jaře 2020 konat již po páté. Jedním z tematických okruhů pro rok 2020 bude Životní prostředí a otevřená data.

Proč Open Data Expo pořádáme:

Chceme, aby do roku 2021 v ČR fungovala svébytná komunita prosazující veřejnou správu, která:

  • je otevřená, publikuje otevřená data a umožňuje, aby s její digitální stopou mohl pracovat kdokoliv
  • je odpovědná, poskytuje občanům informace o svém fungování a rozhodovacích procesech, a ti ji díky digitalizaci můžou kontrolovat odkudkoliv
  • je interaktivní, a proto podporuje jak občanskou participaci, tak co nejjednodušší komunikaci v rámci vztahu stát a občan (nástroje jako e-volby, možnost vyřídit si věci z domova, získat přístup k informacím o vlastní osobě)

Open Data Expo nám pomáhá zesílit tlak zevnitř veřejné správy na systémovou změnu. Zvyšuje počet zástupců státní správy a samosprávy, kteří jsou ochotni změnit způsob svého myšlení a přispívat ke zlepšení kvality digitálních výstupů státu.

Proč je digitalizace důležitá:

V západním světě se digitalizace stala neodmyslitelnou součástí ve fungování vztahu mezi veřejnou správou a veřejností, v řešení společenských problémů a zvyšování ekonomického potenciálu. Díky tomu, že Ukrajina otevřela data o vzdělávání, trhu s léky, nebo ve spolupráci s nevládním sektorem spustila otevřený portál pro veřejné zakázky, přiteklo vloni do její ekonomiky asi 700 milionů dolarů. V Anglii se zase díky otevření dat ve zdravotnictví snížil počet pacientů umírajících v důsledku operací srdce o 1000 ročně. V ČR však zůstává digitalizace pouhým převedením existujících papírových procesů do elektronické podoby, příležitost pro větší transparentnost a otevřené vládnutí je nevyužitá. My ji ale chceme využít. Je to totiž i Náš stát, naše data. 

Kontaktní osoby projektu Open Data Expo

Josef Šmída

Josef nastoupil do nadace v září 2019. V neziskovém sektoru se pohybuje od roku 2003. Působil jako předseda Mladých zelených, kde se aktivisticky věnoval politizaci klimatu a lidských práv, byl jedním ze zakladatelů Iniciativy Nenávist Není Řešení a organizátorem občanských blokád pochodů krajní pravice v českých městech, v době uprchlické krize pomáhal uprchlíkům na balkánské trase, v poslední době spolupracuje s mezinárodní watchdogovou organizací Western Sahara Resource Watch a zasedá v koordinaci Global Greens. Profesně se dlouhodobě věnuje sociální spravedlnosti, inkluzi a lidským právům. Začínal jako sociální pracovník v NZDM Klub Beztíže na pražském Žižkově, odkud pak přešel ke koncepční a strategické práci v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování na MPSV. V minulosti také působil jako UNV v Moldavsku při Úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva specificky se zaměřením na práva menšin, LGBTQ+, práva na adekvátní bydlení a ICESCR, dále na stáži na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires nebo na Úřadu vlády v Kanceláři Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. K problematice otevřených dat se poprvé dostal prostřednictvím práce na Fondu dalšího vzdělávání, kde se zabýval problematikou digitálního začleňování a stavu digitální gramotnosti v ČR. Vystudoval obrazovou a zvukovou techniku na Střední průmyslové škole sdělovací techniky v Praze, sociální pedagogiku na VOŠ pedagogická a sociální v Praze, sociální pedagogiku v bakalářském programu na HTF UK v Praze a politologii se zaměřením na Latinskou Ameriku v magisterském programu na FF UHK v Hradci Králové, kde také získal stipendium na UNNE v argentinské Resistencii. Rád cestuje, vaří a jezdí na techno.

Lucie Zubková

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.