Nadační fond Hyundai

Podporujeme rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj se ve srovnávacím průzkumu Místo pro život dlouhodobě umisťuje spíše na spodních místech žebříčku. Na vině je nezaměstnanost, vysoké znečištění ovzduší a nízká míra společenské odpovědnosti či tolerance v regionu. Kraj stojí stranou zájmu velkých dárců a obecní rozpočty jsou velmi omezené. Lokální spolky proto bojují s nedostatkem financí, a to zejména na projekty, jež by pomohly zvýšit zapojení občanů do místního dění, oživit veřejný prostor a budovat sousedskou pospolitost. Tedy právě na projekty, jež by mohly pomoci zlepšit kvalitu života v kraji.

Co je Nadační fond Hyundai a jak v kraji pomáhá:

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a nevládními organizacemi z tohoto regionu. Fond podporuje rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná. Fond má k dispozici celkem 20 000 000 Kč. Do dnešního dne Nadace OSF rozdělila přes 10 000 000 Kč. Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.

Fond podporuje aktivní občanskou společnost, která je základním kamenem fungující demokracie. Podpoří každoročně deset až patnáct lokálních projektů. Příspěvky získávají místní spolky, příspěvkové organizace či obce, které dobře znají potřeby místních obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život v daném místě a zapojit do veřejného dění občany. Jedná se například o spolky, jež chtějí oživit místní zdevastovaný park, vybudovat interaktivní naučnou stezku či připomenout historická řemesla a tradice daného regionu. Jiná místní sdružení již úspěšně realizují své aktivity, finanční příspěvek jim pomáhá dosavadní činnost zprofesionalizovat a posílit jejich finanční stabilitu a udržitelnost. Všechny podpořené organizace se snaží do svých aktivit co nejvíce zapojit veřejnost. Díky tomu podpora z Nadačního fondu Hyundai přímo povzbuzuje občany, aby se sami zasadili o změny ve svém regionu, a zlepšili tak život svůj i ostatních.

Co se povedlo v roce 2018:

  • Slezská diakonie zde otevřela Výdejnu potravinové pomoci pro lidi bez domova a rodiny s nízkými příjmy
  • Spolek BABYLONIE uspořádal ve Frýdku-Místku týdenní pobyt pro studenty z pěti zemí, včetně mentálně handicapovaných, na téma jak překonávat předsudky.
  • Spolek pro Faunapark postupně opravuje areál zooparku ve Frýdku-Místku a pořádá v něm výtvarné dílny, koncerty a nejrůznější jiné akce.
  • Projekty se věnují ochraně životního prostředí. ČSOP Salamandr například pečoval o dvě horské louky a vysadil 2 000 buků a jedlí v Beskydech. Základní a mateřská škola Janovice zase vybudovala na své zahradě jezírko, které slouží ke vzdělávání o významu vody, a Základní a mateřská škola Dělnická v Karviné uspořádala školní projekt o biodiverzitě ve městě.
  • Fond podpořil i projekty, které oživují veřejný prostor. V Orlové se rozezněla gospelová muzika díky koncertům místního Farního sboru Českobratrské církve evangelické a v Nošovicích si připomněli sté výročí ČSR vysazením památné lípy na akci Sboru dobrovolných hasičů. Příspěvek získal i spolek Koliba, který se snaží zachovat historickou tradici salašnictví v tomto regionu.

Více informací najdete na stránkách www.nfh.cz.

Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.

Koordinátorka Nadačního fondu Hyundai

Lucie Zubková

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.