fbpx

Nadační fond Hyundai

Podporujeme rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj se ve srovnávacím průzkumu Místo pro život dlouhodobě umisťuje spíše na spodních místech žebříčku. Na vině je nezaměstnanost, vysoké znečištění ovzduší a nízká míra společenské odpovědnosti či tolerance v regionu. Kraj stojí stranou zájmu velkých dárců a obecní rozpočty jsou velmi omezené. Lokální spolky proto bojují s nedostatkem financí, a to zejména na projekty, jež by pomohly zvýšit zapojení občanů do místního dění, oživit veřejný prostor a budovat sousedskou pospolitost. Tedy právě na projekty, jež by mohly pomoci zlepšit kvalitu života v kraji.

Co je Nadační fond Hyundai a jak v kraji pomáhá:

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a nevládními organizacemi z tohoto regionu. Fond podporuje rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná. Fond má k dispozici celkem 20 000 000 Kč. Do dnešního dne Nadace OSF rozdělila přes 10 000 000 Kč. Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.

Fond podporuje aktivní občanskou společnost, která je základním kamenem fungující demokracie. Podpoří každoročně deset až patnáct lokálních projektů. Příspěvky získávají místní spolky, příspěvkové organizace či obce, které dobře znají potřeby místních obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život v daném místě a zapojit do veřejného dění občany. Jedná se například o spolky, jež chtějí oživit místní zdevastovaný park, vybudovat interaktivní naučnou stezku či připomenout historická řemesla a tradice daného regionu. Jiná místní sdružení již úspěšně realizují své aktivity, finanční příspěvek jim pomáhá dosavadní činnost zprofesionalizovat a posílit jejich finanční stabilitu a udržitelnost. Všechny podpořené organizace se snaží do svých aktivit co nejvíce zapojit veřejnost. Díky tomu podpora z Nadačního fondu Hyundai přímo povzbuzuje občany, aby se sami zasadili o změny ve svém regionu, a zlepšili tak život svůj i ostatních.

Harmonogram roku 2020: 
17. srpna 2020
– vyhlášení grantové výzvy
do 25. září 2020 (14:00) – uzávěrka přijímání projektových žádostí
do 6. prosince 2020 – zpracování výsledků grantového kola

Co se povedlo v roce 2019:

  • V ZO ČSOP Jeseník nad Odrou se pustili do provozu řemeslné dílny, kde se naučili zpracovávat vlnu a tvořit z ní dekorační a užitkové předměty.
  • Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí začal produkovat skutečně zdravý a kvalitní med.
  • Na zámku v Bílovci byla vytvořena interaktivní expozice, která přibližuje život běžných lidí.
  • Sokolníci ve Štramberku vybudovali klubovnu pro ekologické vzdělávání žáků mateřských i základních škol; chtějí tak zamezit trendu odcizování se přírodě.
  • Bylo revitalizováno okolí evangelického kostela v Ostravici nebo zahrada při Centru sociální pomoci Třinec, na jejíž údržbě se klienti dále podílejí.

Více informací najdete na stránkách www.nfh.cz.

Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.

Vždycky mě potěší různorodost projektů, které ve výzvě uspějí, stejně jako nadšení, se kterým do nich pak grantisté jdou. I když jde většinou o projekty menšího rozsahu, ve svém okolí a komunitách mají velký význam. Včely budou vytvářet lepší med, žáci základních škol poznají rukodělná řemesla a stráví více času v přírodě, kostel bude mít příjemnější okolí.

Lucie Zubková

Koordinátorka Nadačního fondu Hyundai

Lucie Zubková

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.