fbpx

Nadační fond Hyundai

Podporujeme rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj se ve srovnávacím průzkumu Místo pro život dlouhodobě umisťuje spíše na spodních místech žebříčku, v roce 2020 na 13. Na vině je nezaměstnanost, vysoké znečištění ovzduší a nízká míra společenské odpovědnosti či tolerance v regionu. Kraj stojí stranou zájmu velkých dárců a obecní rozpočty jsou velmi omezené. Lokální spolky proto bojují s nedostatkem financí, a to zejména na projekty, jež by pomohly zvýšit zapojení občanů do místního dění, oživit veřejný prostor a budovat sousedskou pospolitost. S pandemií navíc Moravskoslezský kraj bojoval ještě o něco usilovněji, než zbytek republiky – a s lockdownem se musel vypořádat také v letních měsících.

Co je Nadační fond Hyundai a jak v kraji pomáhá:

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a nevládními organizacemi z tohoto regionu. Fond podporuje rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná. Nadace OSF, která administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory, do dnešního dne rozdělila téměř 22 000 000 Kč!

Fond podporuje aktivní občanskou společnost, která je základním kamenem fungující demokracie. Podpoří každoročně okolo patnácti lokálních projektů. Příspěvky získávají místní spolky, příspěvkové organizace či obce, které dobře znají potřeby místních obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život v daném místě a zapojit do veřejného dění občany. Jedná se například o spolky, jež chtějí oživit místní zdevastovaný park, vybudovat interaktivní naučnou stezku či připomenout historická řemesla a tradice daného regionu. Jednou z podstatných vlastností podpořených projektů bývá zapojení veřejnosti. V roce 2020 však byly možnosti setkávání se značně omezené, některé organizace tak tento čas využily k profesionalizaci dosavadní činnosti a udržitelnosti. Nadále ale platí, že podpora z Nadačního fondu Hyundai přímo povzbuzuje občany, aby se sami zasadili o změny ve svém regionu, a zlepšili tak život svůj i ostatních.

Harmonogram roku 2021: 

přelom srpna/září – vyhlášení grantové výzvy

přelom září/října – uzávěrka přijímání projektových žádostí

listopad 2021 – zpracování výsledků grantového kola

Co se povedlo v roce 2019:

  • ČSOP Salamandr pokosil a uklidil 3,1 ha beskydských luk, ovce spásly plochu 1,5 ha.
  • Spolek Rosteme s dětmi umožnil dětem být více v kontaktu s přírodou a naučil je sázet semínka a pečovat o záhony.
  • Centrum sociální pomoci Třinec revitalizovalo společnou zahradu, která pomůže k aktivnímu trávení času klientům a návštěvníkům Denního stacionáře RADOST. 
  • Římskokatolická farnost Velká Polom dovybavila své hřiště.

Více informací najdete na stránkách www.nfh.cz.

Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.

Vždycky mě potěší různorodost projektů, které ve výzvě uspějí, stejně jako nadšení, se kterým do nich pak grantisté jdou. I když jde většinou o projekty menšího rozsahu, ve svém okolí a komunitách mají velký význam. Včely budou vytvářet lepší med, žáci základních škol poznají rukodělná řemesla a stráví více času v přírodě, kostel bude mít příjemnější okolí.

Lucie Zubková

Koordinátorka Nadačního fondu Hyundai

Lucie Zubková

Lucie nastoupila do Nadace začátkem roku 2017. S prací v nadacích měla předchozí zkušenosti, dříve působila v Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a v Nadaci na ochranu zvířat na pozici koordinátorky projektů. Z tohoto zaměstnání si „odnesla“ pejsku, se kterou tráví volné chvíle v lesích okolo Prahy. Má ráda filmy (severské, britské, americké indie) a quality TV, čímž zapadá mezi ostatní nadační fundraisery. Vystudovala Žurnalistiku a Kulturální studia na FF UP v Olomouci, během studia se začala podílet na chodu časopisu o filmu a nových médiích 25fps.