Nadační fond Hyundai

Podporujeme rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji.

Moravskoslezský kraj se ve srovnávacím průzkumu Místo pro život dlouhodobě umisťuje spíše na spodních místech žebříčku, v roce 2020 na 13. Na vině je nezaměstnanost, vysoké znečištění ovzduší a nízká míra společenské odpovědnosti či tolerance v regionu. Kraj stojí stranou zájmu velkých dárců a obecní rozpočty jsou velmi omezené. Lokální spolky proto bojují s nedostatkem financí, a to zejména na projekty, jež by pomohly zvýšit zapojení občanů do místního dění, oživit veřejný prostor a budovat sousedskou pospolitost. S pandemií navíc Moravskoslezský kraj bojoval ještě o něco usilovněji, než zbytek republiky – a s lockdownem se musel vypořádat také v letních měsících.

 

Co je Nadační fond Hyundai a jak v kraji pomáhá

Nadační fond Hyundai vznikl v roce 2007 na základě dohody mezi společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Moravskoslezským krajem a nevládními organizacemi z tohoto regionu. Fond podporuje rozvoj občanské společnosti a ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji, zejména v oblastech bývalých okresů Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná. Nadace OSF, která administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory, do dnešního dne rozdělila téměř 23 500 000 Kč!

Fond podporuje aktivní občanskou společnost, která je základním kamenem fungující demokracie. Podpoří každoročně okolo patnácti lokálních projektů. Příspěvky získávají místní spolky, příspěvkové organizace či obce, které dobře znají potřeby místních obyvatel a mají inovativní nápady, jak zlepšit život v daném místě a zapojit do veřejného dění občany. Jedná se například o spolky, jež chtějí oživit místní zdevastovaný park, vybudovat interaktivní naučnou stezku či připomenout historická řemesla a tradice daného regionu. Jednou z podstatných vlastností podpořených projektů bývá zapojení veřejnosti. Od roku 2020 jsou však možnosti setkávání značně omezené, některé organizace tak tento čas využívají k profesionalizaci dosavadní činnosti a udržitelnosti. Nadále ale platí, že podpora z Nadačního fondu Hyundai přímo povzbuzuje občany, aby se sami zasadili o změny ve svém regionu, a zlepšili tak život svůj i ostatních.

 
Harmonogram roku 2022: 
  • konec července – vyhlášení grantové výzvy
  • konec září – uzávěrka přijímání projektových žádostí
  • listopad – zveřejnění výsledků grantového kola
Co se povedlo v roce 2021
  • Mezi obcemi Velkou Polom a Dolní Lhotou na Statku modrého Jednorožce vytvořila organizace For Help – Autismus naučnou stezku pro děti s cílem poznávat přírodu.
  • Záchranná stanice Bartošovice proměnila díky environmenálním prvkům bývalý vojenský areál v prostor pro ekologickou výuku žáků a žaček okolních základních škol.
  • Charita Jablunkov propojila díky projektu Živá zahrada širokou veřejnost s klienty Centra pomoci sv. Rafaela. Zahrada slouží k setkávání, vzdělávání i odpočinku, při společné péči o ni se zároveň boří zažité bariéry mezi lidmi.

Více informací najdete na stránkách www.nfh.cz.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu nfh@nfh.cz.

Nadace OSF administruje jednotlivá otevřená grantová kola a komunikuje s příjemci podpory.