Stronger Roots

Posilujeme odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Neziskové organizace plní v demokracii nezastupitelnou roli, v posledních letech však ztrácejí stabilní zázemí. Čím dál častěji jsou terčem populistických politiků a dezinformačních médií, pro které jsou nepohodlné pro svůj důraz na transparentnost a lidská práva. Téměř neustále se musejí vyrovnávat se škrty v rozpočtech a hledat peníze jinde. A jejich smysl mnohdy zpochybňují i občané, kteří se ztěží orientují v tom, co jednotlivé organizace dělají pro zlepšení jejich života. Samotné organizace v tom také nejsou nevinně, neboť často neumějí vysvětlit lidem svou práci a ukázat na srozumitelných příkladech, proč je tak důležitá. Bez stabilního zázemí a podpory společnosti ale nebudou neziskové organizace dále schopny fungovat a v mnoha případech zastupovat roli státu. Děti nebudou chodit do kroužků, důchodci budou bez domácí péče, hasiči ztratí finance, nikdo nebude hlídat politiky, aby dělali svou práci čistě a zodpovědně atd. Proto chceme, aby se neziskové organizace měly v případě nouze o koho opřít a cíleně si budovali okruh příznivců, který je podrží.

Jak toho chceme v nadaci dosáhnout:

V našem novém programu Stronger Roots jsme podpořili celkem 35 neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku, aby během dvou let oslovily své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistily jejich potřeby a názory, reflektovaly tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořily stabilnější základnu podporovatelů. V angličtině se pro toto cílené budování okruhu příznivců používá název “constituency building”.

Mimo finanční podpory dostanou organizace také pomoc zkušených mentorů i individuální konzultace externích expertů a zúčastní se řady školení a setkání, na nichž budou sdílet své zkušenosti a inspirovat se navzájem. Během dvou let tak vyzkoušejí různé metody jak vytvářet pevnější vztahy s veřejností, zlepší své fungování a vysvětlování své práce lidem.

Constituency = okruh příznivců a podporovatelů
všichni lidé, kteří mají o činnost organizace zájem, ať už proto, že sdílejí její hodnoty, nebo proto, že jsou příjemci jejích služeb, nebo by měli prospěch z prosazované změny

Constituency building = posilování okruhu příznivců
cílené oslovování příznivců, podporovatelů, a nových občanů, zjišťování jejich potřeb a reflexe těchto zjištění v činnosti a fungování organizace, vytváření pevnějších vztahů s příznivci a podporovateli

Program v České republice: 12 podpořených organizací – 12 zkušených mentorů

Mimo to podpoříme v programu Stronger Roots také síťování organizací a spolupráci napříč neziskovým sektorem. V roce 2020 právě s tímto cílem vyhlásíme další grantovou výzvu.

V neposlední řadě budeme v průběhu programu sbírat úspěšné zkušenosti našich grantistů, jak vytvářet sítě příznivců a upevňovat vztahy s veřejností, a ty budeme sdílet se všemi dalšími organizacemi, jež budou mít zájem se inspirovat.   

Program Stronger Roots v Česku, Maďarsku a na Slovensku společně realizují Nadace OSF, Glopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti a NIOK Foundation. V Česku také čerpáme bohaté zkušenosti z akceleračních programů Impact HUB a spolupracujeme s řadou expertů a organizací.

Co neziskovým organizacím postkytneme:

  • dvouletý grant ve výši až 30 000 eur
  • pomoc zkušených mentorů
  • individuální konzultace expertů z oblasti PR a komunikace, fundraisingu, strategického plánování apod.
  • praktickou příručku „Constituency Building: Jak mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců ”  
  • případové studie, zkušenosti a inspiraci, jež si organizace poskytnou navzájem  

Program Stronger Roots je výjimečný tím, jak blízkou spolupráci s našimi grantisty, mentory i partnery z Česka, Slovenska a Maďarska umožňuje. Všichni jsme téměř neustále v kontaktu a společně zjišťujeme, jaké metody při vytváření základny příznivců nejlépe fungují, sbíráme inspirativní případy, hledáme další možnosti jak našim grantistům s jejich prací pomoci a diskutujeme o tom, jak celý program dále zlepšovat. Z pracovních partnerů se tak postupně stávají kolegové a přátelé.

Marie Peřinová

Tým projektu Stronger Roots

Marie Peřinová 

Marie Peřinová pracuje v Nadaci OSF od roku 2011. Nejdříve zde působila jako manažerka komunikace a koordinátorka Novinářské ceny, v současnosti vede program Stronger Roots, který podporuje neziskové organizace v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, aby posilovaly své vztahy s veřejností. V letech 1999 – 2011 pracovala ve společnosti Člověk v tísni, nejdříve jako manažerka mediálního oddělení a poté jako vedoucí lidsko-právních projektů v Barmě. Je spoluautorkou knihy „111 míst v Praze, která musíte vidět“ a členkou expertní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Vystudovala žurnalistiku a politologii na Univerzitě Karlově a dlouhodobě se věnuje vedení projektů, komunikaci a problematice lidských práv, demokracie a občanské společnosti.

Michael Adamec

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Michaela Vyležíková

Michaela pracuje v nadaci od roku 2019, kdy nastoupila do programu Active Citizens Fund jako koordinátorka, do programu Stronger Roots pak přistoupila na jaře 2020. Předtím pracovala jako metodička občanského vzdělávání a koordinátorka projektů zaměřujících se na podporu kompetencí pro demokratickou kulturu u žáků i učitelů, ať už v organizaci Multikulturní centrum Praha nebo Prázdninová škola Lipnice, kde stále aktivně působí jako metodička a členka Správní rady. Vystudovala politologii na Univerzitě Palackého a do Olomouce se vždy ráda vrací.