Stronger Roots

Posilujeme odolnost a stabilitu neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Neziskové organizace často nahrazují služby státu v různých oblastech, v posledních letech však ztrácí stabilní zázemí. Čelí útokům z úst politiků i veřejnosti, která se ztěží orientuje v tom, co jednotlivé organizace dělají pro zlepšení životní úrovně v České republice. Musí se vyrovnávat se škrty v rozpočtech a hledání peněz jinde. Samy organizace občanské společnosti v tom ale nejsou nevinně, místo toho, aby vysvětlily lidem co dělají a proč je to důležité, se soustředí na reportování donorům a odrážení útoků, které se na neziskový sektor valí. Bez stabilního zázemí a podpory společnosti ale nebudou organizace dále schopny zastupovat roli státu. Děti nebudu chodit do kroužků, důchodci budou bez domácí péče, hasiči ztratí finance, nikdo nebude hlídat politiky, aby dělali svou práci čistě a zodpovědně, atd. Proto chceme, aby se neziskové organizace měly v případě nouze o koho opřít a vybudovali si okruh příznivců, který je podrží.

Jak toho chceme v nadaci dosáhnout:

Vyhlásili jsme grantovou výzvu v našem novém programu Stronger Roots. Ta je otevřena všem organizacím, které chtějí oslovit své existující příznivce či nové skupiny občanů, zjistit jejich potřeby a názory, reflektovat tato zjištění ve své práci a postupně si vytvořit stabilnější základnu podporovatelů. V angličtině se pro toto cílené budování okruhu příznivců používá název “constituency building”.

Constituency = okruh příznivců a podporovatelů
všichni lidé, kteří mají o činnost organizace zájem, ať už proto, že sdílejí její hodnoty, nebo proto, že jsou příjemci jejích služeb, nebo by měli prospěch z prosazované změny

Constituency building = posilování okruhu příznivců
cílené oslovování příznivců, podporovatelů, a nových občanů, zjišťování jejich potřeb a reflexe těchto zjištění v činnosti a fungování organizace, vytváření pevnějších vztahů s příznivci a podporovateli

Program Stronger Roots v Česku, Maďarsku a na Slovensku společně realizují Nadace OSF, Glopolis, Nadácia otvorenej spoločnosti a NIOK Foundation.

Co neziskovým organizacím postkytneme:

  • dvouletý grant ve výši až 30 000 eur
  • dvouletý mentoringový a konzultační program
  • návod v podobě publikace

Tým projektu Stronger Roots

Michael Adamec

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.