Stronger Roots

Nadace OSF je od roku 2019 lídrem konzorcia čtyř organizací, které posilují samotné kořeny občanské společnosti v Česku, Maďarsku a na Slovensku. 

V programu Stronger Roots pomáháme organizacím občanské společnosti, aby oslovovaly lidi kolem sebe, zapojovaly je do své práce a vytvářely si kolem sebe široké komunity příznivců, dárců, dobrovolníků a nových partnerů. Díky nim se stávají odolnějšími a zároveň mohou efektivněji přispívat k řešení problémů, které nás trápí, a zlepšovat život nás všech.

Podporujeme organizace, které se věnují nejrůznějším tématům, ať už je to ochrana životního prostředí, vzdělávání, pomoc hendikepovaným či úsilí o větší transparentnost. Poskytujeme jim nejen finanční podporu, ale také unikátní vzdělávací program, v rámci kterého získávají pomoc zkušených mentorů a expertů z praxe na specifické oblasti komunikace, fundraisingu, řízení apod.  

Na programu spolupracujeme s českým think-tankem Glopolis, slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti a maďarskou NIOK Foundation. Program financuje Evropská unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) a zahraniční nadace Porticus a Open Society Foundations. 

Aktuální grantová výzva

V dubnu 2023 vyhlásíme otevřenou grantovou výzvu pro organizace, které chtějí vytvářet a posilovat komunitu svých příznivců, a pro sítě organizací (networky), jež chtějí navázat partnerství a spolupráci s úřady veřejné správy. Více informací brzy přidáme. 

Dokumenty (přidáme v dubnu 2023): 

  • Text grantové výzvy 
  • Vzor přihlášky pro organizace (budování komunit)
  • Vzor přihlášky pro sítě (transverzální spolupráce)
  • Informační semináře a konzultace přihlášek
  • Časté otázky a odpovědi

Budování komunity příznivců

V programu Stronger Roots rozvíjíme koncept “budování komunity příznivců” (v angličtině “social base building” nebo “constituency building”), kdy je organizace otevřená lidem, cíleně je oslovuje a snaží se je zapojovat do své práce. Tím si postupně vytváří silnou komunitu dobrovolníků, dárců, podporovatelů a fanoušků, kteří věří v její práci a přispívají k řešení problémů, kterými se daná organizace zabývá.

Chcete-li vědět více, přečtěte si brožuru Constituency Building: Jak mohou neziskové organizace budovat okruh svých příznivců, Shrnutí evaluace programu Stronger Roots (v angličtině) nebo případové studie našich grantistů👇

Více případových studií a další publikace vydané v programu Stronger Roots najdete na anglické verzi našeho webu.

Tým projektu Stronger Roots

Marie Peřinová

Marie Peřinová 

programová ředitelka Nadace OSF

Michaela Beck-Lehrhauptová 

manažerka programu Stronger Roots

IMG_20211022_144133_ořez

Pavlína Hořáková 

koordinátorka programu Stronger Roots

“Program Stronger Roots je výjimečný tím, jak intenzivní je podpora, kterou našim grantistům nabízíme. Mentoři, konzultanti i my v Nadaci OSF jsme s podpořenými organizacemi neustále v kontaktu a společně se učíme a inspirujeme, jaké metody při vytváření komunity příznivců nejlépe fungují.”

Marie Peřinová, manažerka programu

Členové konsorcia programu Stronger Roots
Finanční partneři

Program Stronger Roots financuje Evropská unie. Za názory vyjádřené v tomto článku odpovídají výlučně autoři, článek nutně nereprezentuje názory Evropské unie. Za využití informací nenese ani Evropská unie, ani dárce grantu odpovědnost.