Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím 

Na jaký problém reagujeme?

Informačních a datových toků je ve společnosti tolik, že je obtížné se v nich orientovat. Vlivem technologického vývoje jsou relevantní zprávy, ale zároveň i hoaxy a dezinformace, šířeny nebývalou rychlostí a z nejrůznějších zdrojů. Člověk je tak vystavován velkému množství mediálních obsahů a neustále musí posuzovat, jestli jde o kvalitní sdělení, či nikoliv.

Schopnost porozumět obsahu a kriticky jej zhodnotit je dnes při nakládání s informacemi nezbytná. Takové schopnosti práce s mediálními obsahy ale napříč společností do značné míry chybí. Podle výzkumu společnosti STEM/MARK z roku 2018 jimi v uspokojivé míře disponuje jen čtvrtina dospělé populace.

Jak se podílíme na řešení problému?

Knihovny jsou významnými centry občanské společnosti, vzdělanosti a kultury celé řady obcí. Proto se v úzké spolupráci s knihovnami, jakožto regionálními centry vzdělanosti, pouštíme do posílení jejich vzdělávací a komunitní role. Cílem našeho programu je rozvíjet knihovny tak, aby byly aktivním a úběžníkem čtenářské, informační, digitální a zejména mediální gramotnosti.

Tímto programem chceme přispívat ke vzájemnému porozumění, růstu mediální gramotnosti a posilování místních komunit. Proto jsme napříč regiony rozhodli podporovat aktivity veřejných knihoven, které vnímáme jako významná místa celoživotního neformálního vzdělávání přispívající k rozvoji občanské společnosti.

Jednou z překážek aktivnějšího působení knihoven při poskytování služeb reagujících na potřeby současnosti jsou vedle personálních kapacit i jejich rozpočty, které často neodpovídají nárokům, jež jsou na knihovny kladeny. Nedílnou součástí našeho programu je i finanční podpora rozvoje jednotlivých knihoven.

Co už máme za sebou?

S knihovnami spolupracujeme od roku 2018, kdy jsme se do podpory knihoven v oblasti mediálního vzdělávání pustili společně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Knihovníkům a knihovnicím jsme poskytli semináře mediální gramotnosti. Částkou 500 tisíc korun jsme přispěli k rozšíření programové nabídky knihoven: zasadili jsme se o uskutečnění seminářů pro veřejnost (například scénické čtení Nejlepší knihy o fake news – v rámci projektu LiStOVáNí). Podpořili jsme i rozšíření fondů knihoven o tematické tituly. Aktuálně pracujeme na další intenzivním pokračování programu, který poběží až do roku 2023. Naším partnerem je opět SKIP.

Síť knihoven aktivně zapojených do nadačního programu stále roste:

Seminář mediálního vzdělávání byl poučný a přínosný, jako ostatně všechny, které nám nabízíte. Téma jsme hned prakticky rozebrali se skupinkou seniorů, kteří v naší knihovně navštěvují počítačový kurz. Lektoři byli prima, rozběhla se mezi námi frekventanty i polemika, což je vždy vítáno. (Blanka Oujezdská, vedoucí Knihovny s infocentrem MČ Praha-Kolovraty, zpětná vazba na seminář z programu na podporu knihoven v období 2018 – 2019)

 

Co děláme?

  • Propojujeme knihovny s dalšími aktéry mediálního vzdělávání tak, aby se jejich aktivity vzájemně doplňovaly a knihovny efektivněji využívaly stávající nabídky.
  • Pořádáme pro knihovníky a knihovnice vzdělávací akce s kvalitními lektory a lektorkami. Zahrnujeme i témata týkající se oslovování vhodného publika a účinné komunikace s veřejností.
  • Oceňujeme knihovny, které se aktivně zhostily své vzdělávací role a přinášejí rozmanité příklady dobré praxe v oblasti mediálního vzdělávání
  • Přispíváme k důkladnějšímu pochopení principů dobré novinářské praxe. Zvyšujeme povědomí o tom, jak vzniká mediální obsah, jak ke své práci přistupují novináři a novinářky, kteří se dlouhodobě vyznačují vysokou kvalitou své práce.
  • Součástí programu jsou také granty pro jednotlivé knihovny. Aktuální granty jsou zamýšlené zejména jako podpora aktivit v oblasti mediálního vzdělávání.

Ke stažení

Metodický materiál pro mediální vzdělávání v knihovnách: Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Metodický materiál pro mediální vzdělávání v knihovnách: Jak vznikají zprávy a jak si je snadno ověřit (2021) vznikl ve spolupráci s Kateřinou Křivánkovou z organizace Zvolsi.info, aby podpořil rozvoj mediálního vzdělávání v knihovnách. Materiál je volně ke stažení a cílí na skupinu 55+.

 
Plakát Informace jsou jako jahody

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.


Plakát Informace jsou jako jahody (2021) je volně dostupný materiál ke stažení a tisku, který vznikl ve spolupráci se Zdeňkem Svobodou z Nadačního fondu Lepší senior. Materiál cílí na dospělé návštěvníky knihoven a tematizuje základní otázky mediální gramotnosti.

 

Koordinátorka programu

Tereza Lišková

Tereza Lišková má na starosti nadační podporu knihoven. Do nadace nastoupila na podzim roku 2020, po šesti letech působení v magazínu Material Times. V průběhu roku 2020 pravidelně psala pro český street paper Nový Prostor. Vedle toho také působí jako moderátorka pořadu ArtCafé, který vysílá Český rozhlas Vltava. Široce pojaté vzdělání nabírala na Fakultě humanitních studií UK v Praze, na Filozofické fakultě UK se později věnovala novým médiím. Další znalosti získala v bakalářském programu Žurnalistika a mediální studia na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Má zvláštní slabost pro sibiřskou tajgu a mongolskou step, kam se opakovaně vrací (ideálně s malířským plátnem).

Projekt podporují

 

Libor
Winkler

 

Martin
Hájek

 

Tomáš
Potěšil