Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Důvěra v média klesá a mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. My do diskuse o kvalitě mediálního obsahu vstupujeme díky Novinářské ceně. Právě probíhá hlasování o Česko-slovenskou cenu veřejnosti, ve kterém mohou lidé v Čechách i na Slovensku vybrat nejpřínosnější novinářskou práci přihlášenou do soutěže Novinářská cena 2019. O vítězi můžete rozhodnout i vy – hlasujte zde.

Česko-slovenská cena veřejnosti

Na slavnostním večeru v Bratislavě byla 28. 9. kromě ocenění pro slovenské novináře vyhlášena i Česko-slovenská cena veřejnosti, udělovaná ve spolupráci se slovenskou Nadáciou otvorenej spoločnosti. Letos v ní zvítězil text autorů Lukáše Valáška a Jana Horáka z Aktuálně.cz, ve kterém odhalili kontroverzní pozadí Česko-čínské konference pořádané Karlovou Univerzitou. Na záznam z vyhlášení se můžete podívat zde.

10 let Novinářské ceny

Novinářskou cenu pořádáme od roku 2010 a oceňujeme v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Spolupracujeme přitom s partnerskou organizací Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation Bratislava, která soutěž pořádá na Slovensku již několik let.

Z dlouhodobého hlediska soutěž přispívá ke zvyšování novinářské profesionality a k veřejné diskusi o stavu žurnalistiky. Upozorňuje také na světové trendy a potřebu rozvíjet nové nástroje, jako je například datová žurnalistika. Přispívá k soudržnosti novinářské obce a současně k tomu, aby se kvalitní obsah udržel jako součást mediálního mainstreamu.

Úzká spolupráce se stejnojmennou soutěží na Slovensku dává Novinářské ceně přesah a možnost srovnání novinářských metod i témat, která hýbou společností v obou zemích.

Přihlašování příspěvků do Novinářské ceny a jejich hodnocení

Nominaci příspěvků do Novinářské ceny spouštíme vždy v prosinci. Nominovat příspěvek může kdokolivNovinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které i sami autoři a redakce mohou přihlásit do jednotlivých kategorií. Uspět tak může práce renomovaného i začínajícího autora.

Příspěvky hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům cennou zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti.

Respektované ocenění od svého vzniku v roce 2010 získalo již 110 autorek/autorů či autorských týmů, přihlášeno bylo 3072 příspěvků. V 9. ročníku ceny bylo do 12 kategorií přihlášeno 359 příspěvků od 182 autorů z 63 redakcí.

Od roku 2020 se spojujeme s cenami Karla Havlíčka Borovského, které od roku 1998 jako nejvyšší ocenění za novinářskou a publicistickou práci uděluje Nadace Český literární fond.

V roce 2020 nás čeká jubilejní 10.ročník. Generálním partnerem je Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Více informací najdete na stránkách www.novinarskacena.cz

Koordinátor soutěže Novinářská cena

Michael Adamec

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.