Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Záleží nám na kvalitě novinářské práce:

Důvěra v média klesá a mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. My do diskuse o kvalitě mediálního obsahu vstupujeme díky Novinářské ceně.

Novinářskou cenu pořádáme od roku 2010 a oceňujeme v ní na novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Spolupracuje přitom s partnerskou organizací Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation Bratislava, která soutěž pořádá na Slovensku již několik let.

Z dlouhodobého hlediska soutěž přispívá ke zvyšování novinářské profesionality a k veřejné diskusi o stavu žurnalistiky. Upozorňuje také na světové trendy a potřebu rozvíjet nové nástroje, jako je například datová žurnalistika. Přispívá k soudržnosti novinářské obce a současně k tomu, aby se kvalitní obsah udržel jako součást mediálního mainstreamu.

Úzká spolupráce se stejnojmennou soutěží na Slovensku dává Novinářské ceně přesah a možnost srovnání novinářských metod i témat, která hýbou společností v obou zemích.

 
Přihlašování příspěvků no Novinářské ceny a jejich hodnocení

Nominaci příspěvků do Novinářské ceny spouštíme vždy v prosinci. Nominovat příspěvek může kdokoliv. Novinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které i sami autoři a redakce mohou přihlásit do jednotlivých kategorií. Uspět tak může práce renomovaného i začínajícího autora.

Příspěvky hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům cennou zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti.

Respektované ocenění od svého vzniku v roce 2010 získalo již 110 autorek/autorů či autorských týmů, přihlášeno bylo 3072 příspěvků. V 9. ročníku ceny bylo do 12 kategorií přihlášeno 359 příspěvků od 182 autorů z 63 redakcí.

V roce 2020 nás čeká jubilejní 10.ročník.
Více informací najdete na stránkách www.novinarskacena.cz