Novinářská cena

Oceňujeme kvalitní českou žurnalistiku

Důvěra v média klesá a mediální scéna se proměňuje. Kvalitní žurnalistika přestává být mainstream a vytrácí se společenský konsenzus o tom, jaká média a metody novinářské práce jsou nositelem pravdivého a nezaujatého informování. My do diskuse o kvalitě mediálního obsahu vstupujeme díky Novinářské ceně. Přihlašování do Novinářské ceny 2020 bylo uzavřeno, přihlášeno bylo rekordních 690 příspěvků.  Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. 

 
Historie Novinářské ceny

Novinářskou cenu pořádáme od roku 2010 a oceňujeme v ní novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Spolupracujeme přitom s partnerskou organizací Nadácia otvorenej spoločnosti / Open Society Foundation Bratislava, která soutěž pořádá na Slovensku již několik let.

V roce 2020 se konal jubilejní 10. ročník. Na záznam slavnostního předávání se můžete podívat zde. Přehled oceněných příspěvků naleznete zde.

Z dlouhodobého hlediska soutěž přispívá ke zvyšování novinářské profesionality a k veřejné diskusi o stavu žurnalistiky. Upozorňuje také na světové trendy a potřebu rozvíjet nové nástroje, jako je například datová žurnalistika. Přispívá k soudržnosti novinářské obce a současně k tomu, aby se kvalitní obsah udržel jako součást mediálního mainstreamu.

Úzká spolupráce se stejnojmennou soutěží na Slovensku dává Novinářské ceně přesah a možnost srovnání novinářských metod i témat, která hýbou společností v obou zemích.

Přihlašování příspěvků do Novinářské ceny a jejich hodnocení

Nominace příspěvků do Novinářské ceny byla ukončena na začátku února 2021. Nominovat příspěvek může kdokolivNovinářská cena je unikátní tím, že hodnotí konkrétní příspěvky, které i sami autoři a redakce mohou přihlásit do jednotlivých kategorií. Uspět tak může práce renomovaného i začínajícího autora.

Příspěvky hodnotí poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života z České republiky i zahraničí, a poskytují tak novinářům cennou zpětnou vazbu. Současně upozorňují veřejnost na novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti.

Respektované ocenění od svého vzniku v roce 2010 získalo již 122 autorek/autorů či autorských týmů, přihlášeno bylo 3 663 příspěvků. V 10. ročníku ceny bylo do 12 kategorií přihlášeno rekordních 591 příspěvků.

Od roku 2020 se spojujeme s cenami Karla Havlíčka Borovského, které od roku 1998 jako nejvyšší ocenění za novinářskou a publicistickou práci uděluje Nadace Český literární fond.

Partnerem je Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Více informací najdete na stránkách www.novinarskacena.cz

Průběh soutěže

Soutěž je otevřená novinářům všech typů médií – tištěných, elektronických, celostátních i regionálních. Nominace do jednotlivých kategorií byly otevřeny od 4. ledna 2021 do 1. února 2021. Příspěvky hodnotí nezávislé poroty, složené z respektovaných osobností veřejného života. V soutěži budou akceptovány příspěvky publikované nebo odvysílané na území České republiky v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

V každé kategorii vyhlásí poroty v dubnu 2021 tři nominace. Z nich vyberou jednoho vítěze, který získá cenu ve výši 20 000 Kč.

Vyhlášení soutěže:

4. ledna 2021

Uzávěrka přihlášek:

1.  února 2021

Předávání cen:

18. června 2021

Koordinátor soutěže Novinářská cena

Michael Adamec

Michael má na starosti koordinaci Novinářské ceny. Do nadace nastoupil od Lékařů bez hranic, kde měl na starosti fundraising, produkci a péči o dárce. Další pracovní zkušenosti čerpal například během administrování studijního programu Erasmus na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze nebo během práce pro filmovou produkční společnost. Michalovým velkým koníčkem je cestování – má projetou velkou část jihovýchodní Asie a také podnikl cestu na ledový Island. Je také fanouškem četby, divadla, filmů a seriálů. Vystudoval Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře.