Identifikace a rozvoj potenciálu znevýhodněných žáků na 1. stupni ZŠ

Datum realizace: 1. 4. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 81748 EUR
Organizace: Projekt Budoucnost z.s.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků I. stupně základní školy, znevýhodněných zejména na základě jejich romského původu.
Jeho obsahem je zdokonalení a implementace 3 odborných metod identifikace a rozvoje potenciálu jednotlivce do běžné výuky – jako předpokladu úspěšného absolvování školní docházky, vstupu do navazujícího stupně vzdělávání, a to za aktivní participace znevýhodněných žáků i jejich rodičů.
Cílem je dát dětem i jejich rodičům potřebnou motivaci a zejména uvědomění si důležitosti vzdělání, což jim samotným poskytne kompetence k nalezení a obhájení své role ve společnosti.