Podpora odborné veřejnosti při propagaci inkluzivního vzdělávání

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 31. 5. 2015
Částka: 350000 Kč
Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

Dlouhodobým cílem ČOSIV je podpora implementace inkluzivního vzdělávání (dále také IV) ve vzdělávacím systému ČR, v rámci předkládaného projektu bude tohoto cíle dosahováno prostřednictvím síťování neziskových organizací a zástupců odborné veřejnosti, koordinací a realizací advokačních aktivit směrem k MŠMT a dalším subjektům státní správy a samosprávy.