Školení školitelů s Alternativ til Vold

Datum realizace: 10. 8. 2016 - 31. 10. 2016
Částka: 85880 Kč
Organizace: THEIA - krizové centrum o.p.s.

Metody naší práce s násilnými osobami byly na této studijní cestě zásadně obohaceny a propracovány. Dva naši pracovníci byli proškoleni k využívání animovaného filmu Sinna Mann (Zuřivec) a dva odborníci získali cenné informace o přístupech, postupech a spolupráci norských organizací a institucí v oblasti genderově podmíněného a domácího násilí.
Zmíněný film pojednává o tématu násilí v rodině, jehož svědkem jsou děti; umožňuje vyhledat a zkontaktovat cílovou skupinu a nabízí prokazatelně funkční nástroje k citlivé sociální práci v této oblasti. Díky projektu jsme se seznámili se zkušenými pracovníky organizací zaměřených na práci s pachateli, což vzhledem ke stupni rozvinutosti tohoto typu sociální práce v České republice bylo mimořádně přínosné.
Veškeré získané poznatky používáme v praxi naší organizace. Prvky z filmu Zuřivec i film celý využíváme při našich kurzech dalšího vzdělávání dospělých (odborníků z oblasti sociálních služeb nebo školství) a jednotlivá doporučení našich kolegů postupně testujeme v práci s násilnými osobami.