Studijní cesta ATV – BF

Datum realizace: 17. 8. 2016 - 31. 10. 2016
Částka: 64250 Kč
Organizace: SPONDEA, o.p.s.

Stěžejní část studijní cesty tvořil seminář o využití filmu Sinna Mann (Zuřivec; snímek o domácím násilí, jehož svědkem jsou děti) a výcvik školitelů, obojí vedené norskou organizací Alternativ til Vold (ATV, Alternativa násilí).
Dva naši psychologové se zúčastnili dvoudenního workshopu, který byl vynikající sondou do tématu domácího násilí. Velmi pozitivně hodnotíme i školení školitelů, kde se obsáhle debatovalo o tom, jak film, jenž umožňuje dostat se k cílové skupině, rozšířit mezi další odborníky. Třetí den se nám představily další organizace z oblasti práce s aktéry genderově podmíněného násilí, program zajistila Kancelář veřejné ochránkyně práv pro rovnost a antidiskriminaci v Norsku. Norský přístup ke spolupráci s dalšími organizacemi na národní úrovni byl pro nás zvlášť inspirativní, uvědomili jsme si, že se máme stále co učit a že mezioborová spolupráce u nás vyžaduje ještě mnoho úsilí.
Z hlediska budoucího směřování společnosti Spondea byla přínosná zejména setkání s odborníky z organizace ATV. Jejich tématem totiž byla také licence uvedeného filmu, jehož know-how nyní naši proškolení zaměstnanci mohou předávat dál.