Včasná péče a předškolní výchova

Datum realizace: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015
Částka: 764068 Kč
Organizace: CENTROM, občanské sdružení

Projekt je zaměřen na rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Cílem je zvýšit motivaci romských rodičů a změnit jejich postoj ke vzdělání jejich dětí. Cílovou skupinou projektu jsou především romské rodiny s předškolními dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Ostravě Vítkovicích a v Ostravě – Radvanicích. Obsahem projektu je posílení kompetencí romských rodičů a jejich aktivní zapojení do včasné péče a předškolní výchovy. Vytvoření předpokladů pro začlenění dětí do běžných předškolních zařízení a následně i systém základního školství. Sekundárně bude mít projekt vliv na posílení vazeb rodičů s dětmi a následně také na ostatní rodiny s předškolními dětmi.