Data o rovných příležitostech v ČR

  • Rok vydání: 2017
  • Organizace: Nadace OSF
  • Publikace ke stažení:

Situace skupin ohrožených v Evropě diskriminací se obtížně zjišťuje. Obecné statistiky nebo průzkumy totiž často nejsou strukturovány tak, aby umožňovaly členění údajů do kategorií spojených s potenciálními důvody diskriminace, jako je například rasa, etnický původ, zdravotní stav, atd. Bez možnosti analýzy údajů s přihlédnutím k potenciálním důvodům diskriminace je nemožné náležitě měřit rozsah a hloubku nerovnosti mezi sociálními skupinami, vytvářet sociální politiku, navrhovat účinné opravné prostředky (včetně pozitivních akcí) a sledovat jejich realizaci.