Dopady reformy společného vzdělávání v ČR

  • Rok vydání: 2017
  • Organizace: Nadace OSF
  • Publikace ke stažení:

PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) platných od září 2016 označovaných jako společné vzdělávání (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.). Přestože ještě stále trvá tzv. přechodné dvouleté období, kdy dochází k souběhu původní a nové legislativy, cílem šetření bylo zjistit, jak nastupující změny vnímají ředitelé a učitelé základních škol a jak celkově hodnotí zkušenost s poskytováním podpůrných opatření žákům, kteří je potřebují.