fbpx

Blog

Dža Devleha, Schapiro

„Dža Devleha,“ se v romštině se říká odcházejícímu při loučení. V pátek 20. ledna skončil službu ve funkci amerického velvyslance v České republice Andrew H. Schapiro. Zmiňovali se o tom lidé na sociálních sítích, tištěná i online média. Co způsobilo, že si na…

Blog

Vánoce u Romů

A je to tady! Vánoce slaví nespočet lidí napříč různými národy a etniky. Mezi ně patří i Romové. Jak vypadaly původní romské Vánoce? Budu popisovat Vánoce východoslovenských Romů v poválečné době. Aby mi Romové z jiných romských skupin nevytýkali, že takhle se…

Blog

Odložení spravedlnosti je její upření

V sídle štrasburského soudu pro lidská práva zahájila 2. prosince svoji práci Evropská síť pro implementaci (European Implementation Network, EIN). Hlavním cílem nové neziskové organizace EIN je podpora naplňování rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. EIN má fungovat jako určitý…

Blog

Na skok u sousedů

Zástupci osmi členských škol Ligy komunitních škol navštívili 1. a 2. 12. školy ve Vídni Nadace OSF v posledních letech uspořádala pro školy a školské úředníky dvě studijní cesty do Velké Británie. Letos jsme si řekli, že se podíváme k…

Blog

P+P: Pedagogové a pediatři, spojte se!

Mezinárodní asociace Step by Step (Začít spolu) je společenství výzkumníků i praktikujících profesionálů v oblasti rané a včasné péče. Přes 300 se jich sešlo letos v říjnu na každoroční konferenci ISSA, tentokrát v hlavním městě Litvy - Vilniusu, aby sdíleli…

Blog

Inkluze je příležitost pro lepší život

Je tomu pár dnů, co uplynulo devět let od  vítězného rozsudku D. H. u  štrasburského soudu, u kterého se dovolávalo spravedlnosti a svého práva na kvalitní vzdělání 18 Romů z Ostravy, kteří byli neoprávněně přemístěni do tehdy zvláštní školy. Chci…

Blog

Proč potřebujeme data (nejen) o romských žácích

Diskuse o sběru citlivých dat ve školství, tedy dat o etnické příslušnosti nebo zdravotním postižení, je v České republice spojena výhradně se sledováním počtu romských žáků. Opakovaně se objevují otázky ohledně legálnosti takového sběru, který letošní školní rok přebralo od…

Blog

Prohlášení ze Salamanky

Jakákoliv diskuse o definici inkluzivního vzdělávání se neobejde bez odkazu na Prohlášení ze Salamanky z roku 1994. Prohlášení utvrzuje právo jedince na vzdělání, jak je zakotveno ve  Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod z roku 1948. Zároveň obnovuje závazek z…