People in OSF Prague

Email contact to our foundation is always: name.surname@osf.cz.

Foundation Management

Martina Břeňová
Executive director

Zdenka Almerová
Financial director

Marie Peřinová
Program director

Barbora Hořavová
Chief operations officer

Communication and fundraising

Zuzana Kroupová
Communication manager

Sandra Mikulcová
Communications coordinator

Markéta Prokeš Wittichová
Media relations & community coordinator

Anna Krbcová
Donor communication manager

Iva Nevečeřalová
Communication with donors

Active Citizens Fund

Adéla Nejedlá
Program coordinator

Veronika Řehořková
Program coordinator

Jitka Štefková
Program coordinator

Dana Recmanová
Program coordinator

Advocacy Forum

Štěpán Drahokoupil
Program manager

Olga Havlínová
Program coordinator

Kristina Dědečková
Coordinator

Journalism Award

Lucie Zubková
Program coordinator

Libraries of the 21st century

Tereza Lišková
Program manager

Stronger Roots

Anna Hašlarová
Program manager

Pavlína Hořáková
Program coordinator

Alena Miklová
Financial manager

Office

Petr Svatoš
Lenka Táborská
Věra Viktorinová
Blanka Hušková Jančaříková