Supported projects

Below you can find projects of non-profit organizations and institutions that have been supported by the OSF since 2013. We are continuously updating this database.

Supported projects 

Náš hlas – zmocňování mladých lidí s migrační zkušeností

Organizace: META, o.p.s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
Projekt je zaměřen na zmocnění a aktivizaci mladých lidí s migrační zkušeností v prosazování změn v oblastech, kde se setkávají se znevýhodněním. Zejména v SŠ vzdělávání, kde naráží na bariéry v podobě nerovných příležitostí, chybějící…

Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)

Organizace: Khamoro o.p.s.
Projekt Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) cílí na posílení postavení mladých Romů v české společnosti. Minimálně 50 participantů ve věku 15-20 let žijících ve vyloučených lokalitách Chodova a Nového Sedla bude zapojeno do různorodých…

KLIPP (Klima – Prevence – Podpora)

Organizace: Centrum inkluze o.p.s.
Cílem projektu je v rámci ověření programu KLIPP na 3 ZŠ Moravskoslezského kraje zajistit nejprve evaluaci škol v oblasti inkluzivního vzdělávání (A2), na výstupy poté navázat demokratickou diskuzí vedení, pedagogů a žáků na vytvoření plánů…

Objev svůj hlas – objev svou sílu

Organizace: APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
V důsledku přetížení je pro sólo rodiče těžké se občansky angažovat, což je dále ztěžováno nízkým soc. kapitálem. Projekt využívá jejich zájmu o síťování k podpoře vzniku a fungování osmi region. neformálních sítí, které budou…

Když ruka promluví

Organizace: Junák - český skaut, okres Hradec Králové-město, z. s.
Projekt propojuje dobrovolníky z řad skautů, studenty oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka a neslyšící, přičemž skauti pořádají přednášky a workshopy pro veřejnost, studenti oboru tlumočnictví plní svou praxi na reálných situacích a díky činnosti obou…

Filmové večery: Krize bydlení a jak z ní ven

Organizace: RESET: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, z. s.
Večery se budou věnovat krizi dostupnosti bydlení a otázce, jak na ni reagovat. Bydlení, jako základní lidské právo, je čím dál nedostupnější. To výrazně ovlivňuje kvalitu života lidí ve městech a dopadá zejména na znevýhodněné…

Rodič jako advokační pracovník

Organizace: Sipora, z.ú.
Projekt bude zaměřen na vytvoření pozice advokačního pracovníka mezi rodinami, které pečují o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním znevýhodněním - mentálním znevýhodněním nebo PAS, žijícím v ORP Jeseník. Rodič získá zaškolení v oblasti advokační…

Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov

Organizace: Educante z.s.
Smyslem je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv prostřednictvím cizích subjektů, začleňování znevýhodněných občanů do společnosti. Významné jsou též očekávané změny v municipalitách…

Můj hlas – Moje volba

Organizace: Spolek pro integraci menšin
Obsahem projektu "Můj hlas - Moje volba" je účinná podpora občanského uvědomění a rozvoje společenské participace minimálně 80 lidí z vyloučených romských lokalit Žatecka v kontextu parlamentních voleb 2021. Zvýšením informovanosti a porozumění demokratickým procesům…

KNIHOVNA POMÁHÁ

Organizace: Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
První část projektu je zaměřena na začlenění a vzdělávání ukrajinské menšiny, která se v našem městě nachází, od malých dětí po seniory. Připraveno je několik společných setkání v knihovně, besedy, čtení, vyrábění a seznámení se…

Osmáci píší Wikipedii

Organizace: Knihovna Gelasta Vodňanského
Wikipedie je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Zároveň se s ní během života setká prakticky každý uživatel internetu,…

Hravá cesta úvalskou historií

Organizace: Kateřina Werkman
Úvaly se v posledních letech rozrostly o mnoho nových obyvatel. Od jara 2022 k nim přibylo více než 200 ukrajinských občanů. Projekt dvojjazyčné šifrovací hry s příběhy z úvalské historie vychází z myšlenky, že vazba…

Knihovna jako místo setkávání

Organizace: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
Knihovna Jiřího Mahena má dlouholeté zkušenosti s pořádáním aktivit pro různé věkové i jazykové skupiny, v jejich začleňování a v neformálním vzdělávání, má kontakty na jazykové menšiny a znalosti v oblasti spolupráce s nimi. Cílem…

Mediální obezřetnost a kritické myšlení

Organizace: Knihovna města Hradce Králové
Projekt je pokračováním spolupráce knihovny se skupinou Zvolsiinfo a dalšími vzdělávacími partnery v oblasti nabídky neformálního vzdělávání pro žáky, studenty, seniory a veřejnost s tématy: mediální gramotnost, prověřování dezinformací a odhalování fake news, prevence před…

Foto-kurz DVOJÍM POHLEDEM

Organizace: Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace
Fotografický kurz, vedený dvěma fotografkami - Michaela Petřek Linhartová, a Polina Zabizhko. Obě fotografky spojuje touha zachytit sílu člověka, kouzlo okamžiku, umění vyprávět příběh prostřednictvím fotografií. Tyto dvě fotografky svedla dohromady válka na Ukrajině. Polina…

Mediální a digitální sebeobrana

Organizace: Obec Vrdy
Projekt cílí na mediální vzdělávání pro žáky místní základní školy (5. - 9. ročník). Mediální a digitální vzdělávání pro dospělou veřejnost, s důrazem na rodiče, pedagogy, státní zaměstnance, seniory a nově příchozí z Ukrajiny. Klade…

Potkejme se v knihovně (Neformální vzdělávání v knihovnách)

Organizace: Knihovna města Plzně, příspěvková organizace
Projekt chce v knihovně vytvořit místo pro společné setkávání, aktivity a vzdělávání lidí z Ukrajiny, pomoci jim v osobním, pracovním i školním životě. Kurzy českého jazyka, rukodělných činností a občanské gramotnosti budou doplněné výlety, besedami…
1 / 40
older projects