Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží)

Datum realizace: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023
Částka: 40349 EUR
Organizace: Khamoro o.p.s.

Projekt Jekhetane terne čhavenca (Společně s mládeží) cílí na posílení postavení mladých Romů v české společnosti. Minimálně 50 participantů ve věku 15-20 let žijících ve vyloučených lokalitách Chodova a Nového Sedla bude zapojeno do různorodých aktivit zaměřených na jejich rozvoj, poznání a etnoemancipaci. S mládeží budou realizovány komunitní akce, besedy, worhshopy, exkurze i cesty za vlastními kořeny a identitou. Mladí lidé budou motivováni k participaci na společenských příležitostech, zdrojích a odpovědnosti, včetně aktivního zapojení do komunitního života v místě, kde žijí.