FAQ

Nadace OSF vznikla v roce 1992 a dvacet let byla financována mezinárodní sítí Open Society Foundations, kterou založil americký byznysmen a filantrop George Soros. Od roku 2012 jsme však plně samostatní a prostředky na podporu živé občanské společnosti v České republice si sháníme sami.

Ke značce OSF se nadále hrdě hlásíme. Je pro nás pojítkem k historii a již odvedené práci, symbolem hodnot, které během let neztratily nic ze své důležitosti. Je pro nás také závazkem být i nadále partnerem všem, kteří se chtějí podílet na rozvoji státu, ve kterém mají všichni rovné šance a zapojují se do dění ve svém okolí. Děkujeme všem dárcům a partnerům, kteří se s námi i po 30 letech od revoluce chtějí podílet na rozvoji demokracie a otevřené společnosti v České republice.

Prostředky na podporu otevřené společnosti a demokracie si sháníme sami. Spolupracujeme s dárci jako jsou nadační fondy, firemní partneři i jednotlivci, které všechny spojuje stejná myšlenka chtějí společně posouvat českou společnost kupředu a nebojí se s námi jít do mnohdy citlivých a kontroverzních témat. Děkujeme všem odvážným darům, kteří s námi spolupracují. Nadace OSF není financována státem. 

Nadace OSF pravidelně prochází finančním auditem. Jeho výsledky každý rok zveřejňujeme ve výroční zprávě, kde lze dohledat konkrétní vynaložené prostředky a také veškeré informace o aktivitách a podpořených projektech. Všechny naše výroční zprávy najdete v sekci „Jak hospodaříme„.