Granty

Ve většině programů vyhlašujeme během roku otevřená výběrová řízení. Pokud je momentálně vypsána otevřená výzva, naleznete její znění na této stránce. Ve výjimečných případech podporujeme i projekty mimo vypisovaná výběrová řízení – pokud máte návrh na skutečně zajímavý a inovativní projekt, který odpovídá tématu našich programů, ale nesplňuje podmínky žádného otevřeného řízení, kontaktujte prosím manažera příslušného programu.

Grantová výzva Nadačního fondu Hyundai

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro období 2023/2024. Podpoříme neziskové organizace v Moravskoslezském kraji a jejich projekty, které rozvíjí jejich profesionalizaci, občanskou participaci, advokační práci a komunitní činnost. Grantové řízení spravuje Nadace OSF…

Výzva Fondu bilaterální spolupráce – Active Citizens Fund

  • Uzávěrka: kontinuálně
Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.  Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat…
Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance