Granty

Ve většině programů vyhlašujeme během roku otevřená výběrová řízení. Pokud je momentálně vypsána otevřená výzva, naleznete její znění na této stránce. Ve výjimečných případech podporujeme i projekty mimo vypisovaná výběrová řízení – pokud máte návrh na skutečně zajímavý a inovativní projekt, který odpovídá tématu našich programů, ale nesplňuje podmínky žádného otevřeného řízení, kontaktujte prosím manažera příslušného programu.

Neformální vzdělávání v knihovnách 2022

  • Programová oblast: ŽIVÁ DEMOKRACIE
  • Uzávěrka: 31. října 2022 ve 12:00 hodin (prodlouženo)
Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu pro veřejné knihovny na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti neformálního vzdělávání, posilování soudržnosti místních komunit a zmírňování sociálního napětí, s důrazem na zapojování příchozích z Ukrajiny. Grantová výzva je…

Výzva Akční granty

Každý, kdo se už více jak rok snaží nastartovat dění ve své komunitě nebo kdo ve svém okolí rozvíjí občanské aktivity a spolupráci, může od 15. 12. 2020 podat žádost o grant na lokální iniciativy či…

Výzva Fondu bilaterální spolupráce

Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.  Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat…