Granty

Ve většině programů vyhlašujeme během roku otevřená výběrová řízení. Pokud je momentálně vypsána otevřená výzva, naleznete její znění na této stránce. Ve výjimečných případech podporujeme i projekty mimo vypisovaná výběrová řízení – pokud máte návrh na skutečně zajímavý a inovativní projekt, který odpovídá tématu našich programů, ale nesplňuje podmínky žádného otevřeného řízení, kontaktujte prosím manažera příslušného programu.

Stronger Roots

  • Uzávěrka: 25. 5. 2023 13:00
Nadace OSF ve spolupráci s partnery a za podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) vyhlašuje grantovou výzvu programu Stronger Roots. Ve výzvě podpoříme organizace občanské společnosti a jejich sítě z…

Výzva Akční granty – Active Citizens Fund

  • Uzávěrka: 31. 5. 2023
Potřebujete ve vaší organizaci zlepšit své znalosti a dovednosti v používání digitálních technologií?  Požádejte si v průběžné výzvě o akční grant v přibližné výši 25–100 000 Kč (1 000 do 4 000 eur), a to na projekt…

Výzva Fondu bilaterální spolupráce – Active Citizens Fund

  • Uzávěrka: kontinuálně
Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila dne 5. srpna 2019 výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce.  Díky Fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí získat…